Φράγμα στα Βρυσιά και υπόγειους αγωγούς για άρδευση 19.000 στρ. στα Φάρσαλα δημοπρατεί η Περ. Θεσσαλίας

Δημοπρατούνται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τρία σημαντικά αρδευτικά έργα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή των Φαρσάλων. Τα τρία έργα αφορούν την υπογειοποίηση αγωγών συνολικού μήκους 36,5 χλμ για την άρδευση συνολικά 18.940 στρέμματα και την κατασκευή φράγματος για την αναστόμωση των πηγών Βρυσιών και τη δημιουργία ταμιευτήρα για την συγκράτηση του νερού, προκειμένου να γίνεται τεχνητός εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα. Τα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού 5.121.200 ευρώ και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Κ. Αγοραστός

«Σε συνεργασία την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και με τις τεχνικές υπηρεσίες μας  σε αυτή την δύσκολη περίοδο για την κοινωνία και την οικονομία εργαζόμαστε  συστηματικά, προκειμένου να αποδώσουμε μεγάλα έργα που στηρίζουν την αγροτική παραγωγή, δημιουργούν θέσεις εργασίας και φέρνουν χρήμα στην τοπική, πραγματική οικονομία» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Τα έργα νερού είναι  έργα  ζωής, γιατί είναι έργα παραγωγής και δημιουργίας. Στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα στην πράξη. Στηρίζουμε την παραγωγή, στηρίζουμε τη χώρα,  στηρίζουμε θέσεις εργασίας. Στηρίζουμε την ζωή στην ύπαιθρο» προσθέτει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Υπόγεια αρδευτικά δίκτυα για  40 αντλιοστάσια

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή υπογείων αρδευτικών δικτύων για 18 αρδευτικά αντλιοστάσια (γεωτρήσεις) στην περιοχή ευθύνης του ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων (Βόρειος τομέας και Νότιος Τομέας). Η περιοχή που πρόκειται να αρδευτεί ανήκει διοικητικά στο Δ.Δ. Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων και εντός των διοικητικών ορίων των Τ.Κ. Βασιλή, Άνω Βασιλικά, Πολυδάμειο, Ερέτρεια, Ανωχώριον, Βαμβακού, Λόφου, Κρήνης, Πυργάκια, Δασόλοφου, Σταυρού, Αγ. Γεωργίου, Ανωχωρίου, Μεγ. Ευϊδριου, Δασόλοφου, Αμπελιάς, Κατωχωρίου, Βασιλή.. Πρόκειται για 40 ξεχωριστά και διακριτά δίκτυα άρδευσης, μέσω των οποίων θα αρδευτούν 18.940 στρέμματα γης, στα οποία καλλιεργούνται ως επί το πλείστον βαμβάκι, καλαμπόκι και μηδική. Σε κάθε δίκτυο κατά μήκος του αγωγού προβλέπεται η τοποθέτηση υδροληψιών με υδρόμετρο για την μέτρηση της παροχής. Οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από HDPE (σκληρό πολυαιθυλένιο) τρίτης γενιάς ονομαστικής πίεσης 16 atm. Το συνολικό μήκος των αγωγών άρδευσης είναι περίπου 36.500 μέτρα. Με την κατασκευή του νέου δικτύου θα εξασφαλιστεί μείωση απώλειας νερού σε σχέση με το επιφανειακό δίκτυο.

Φράγμα Βρυσιά

Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό έργο, το οποίο σχετίζεται με την προστασία του υδάτινου δυναμικού της περιοχής. Η κατασκευή του έργου στοχεύει στην αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού των πηγών της περιοχής μελέτης, για την αντιμετώπιση του προβλήματος λειψυδρίας και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

Στα Βόρεια του οικισμού Βρυσιά του Δήμου Φαρσάλων, υπάρχουν πηγές νερού οι οποίες αναβλύζουν περίπου 7-8 μήνες το χρόνο και δημιουργούν μια φυσική λίμνη-ταμιευτήρα στην περιοχή. Οι πηγές αυτές τροφοδοτούν μέσω του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής τον ποταμό Φαρσαλίτη.  Τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των αντλήσεων για άρδευση από τις γεωτρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή, η παροχή των πηγών μειώνεται  σημαντικά ώσπου μηδενίζεται. Σκοπός του έργου είναι η συγκέντρωση και συγκράτηση του νερού στο χώρο όπου αναβλύζουν οι πηγές ώστε να αυξηθούν τα ενεργά αποθέματα των πηγών και να παρατείνεται όσο το δυνατόν περισσότερο το χρονικό διάστημα που η παροχή τους είναι σημαντική και να αποφεύγονται φαινόμενα μηδενικής παροχής τους. Επίσης, με τον εμπλουτισμό του υδροφόρου θα επιτευχθεί  επιμήκυνση του χρόνου άρδευσης από τις πηγές των Βρυσιών.

Στα πλαίσια της ισορροπίας των υδατικών συστημάτων θα υπάρξει διάταξη υπερχείλισης για την υπερχείλιση  των πλεοναζόντων υδάτων μετά την πλήρωση του  διαμορφούμενου ταμιευτήρα. Εξασφαλίζεται έτσι η οικολογική παροχή ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής.

Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί περιμετρικό φράγμα με χωμάτινο σώμα στη δυτική πλευρά  του ταμιευτήρα και σώμα από σκυρόδεμα στις υπόλοιπες πλευρές του ταμιευτήρα. Το έργο συμπληρώνεται με την κατασκευή υπερχειλιστή και  την κατασκευή χωμάτινης νησίδας  εντός  της λεκάνης κατάκλυσης  για να εξασφαλίζεται χώρος ξεκούρασης και στάσης των πουλιών που εμφανίζονται στην περιοχή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις  της εγκεκριμένης μελέτης  περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.