Χαµόγελα, αλλά και αγωνία Θεσσαλών τευτλοπαραγωγών για τις φετινές αποδόσεις

τεύτλα καλλιέργεια
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Με θετικό πρόσηµο ολοκληρώθηκε προ ηµερών η συγκοµιδή και η παράδοση των τεύτλων από τους παραγωγούς του Νοµού Λάρισας στο εργοστάσιο ζάχαρης της πόλης, συγκριτικά µε τις παραγωγές άλλων περιοχών της χώρας, καθώς η µέση στρεµµατική απόδοση κυµάνθηκε στον Κάµπο γύρω στους 7 τόνους (έναντι 5,5- 6 τόνων σε άλλες περιοχές) και ο ζαχαρικός τίτλος (pol) στο 13,5% (αν και οι βροχές του Οκτωβρίου υποβάθµισαν σηµαντικά το pol).

Σύµφωνα µε τη γεωπονική υπηρεσία του εργοστασίου ζάχαρης, στη Λάρισα φέτος καλλιεργήθηκαν λιγότερα στρέµµατα από πέρσι (11.500 στρ. φέτος έναντι 17.500 στρ. πέρσι) και παρήχθησαν 77.000 τόνοι (έναντι 120.000 το 2014).

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές