Ως 15/12 οι δηλώσεις για νέες άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπελιού.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Ηρακλείου καλεί τους παραγωγούς που ενδιαφέρονται για τη χορήγηση νέων Αδειών Φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου για το έτος 2016, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1308/2013, να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση των αδειών αυτών.

Οι δηλώσεις αυτές θα υποβάλλονται έως 15 Δεκεμβρίου 2015 στην Γραμματεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Ηρακλείου, ( Ν. Πλαστήρα 100 – 2ος όροφος ) , όπου θα υπάρχουν και τα αντίστοιχα έντυπα , και θα περιέχουν τα παρακάτω ελάχιστα στοιχεία :

1)Την αιτούμενη έκταση
2)Την περιοχή (Νομός) στην οποία υποβάλλεται η δήλωση αυτή και
3)Αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο αγροτεμάχιο για την αιτούμενη έκταση.

Διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν αποτελούν αίτηση για χορήγηση άδειας φύτευσης καθώς η διαδικασία σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας που θα αποφασιστούν θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 1ης Μαρτίου 2016. Επίσης ενημερώνονται οι παραγωγοί ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Άδειες Φύτευσης που θα χορηγούνται από το 2016 και μετά δεν θα ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος Αναδιάρθρωσης (για τις άδειες φύτευσης ενισχύεται μόνο η δράση της υποστύλωσης).

Αντίθετα Δικαιώματα Φύτευσης μέσω του Εθνικού Αποθεματικού, Δικαιώματα Αναφύτευσης και Δικαιώματα από Μεταβίβαση που έχουν χορηγηθεί έως τις 31/12/2015 είτε έχουν μετατραπεί σε Άδειες είτε όχι, ενισχύονται μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης κανονικά. Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, στα τηλέφωνα 2810 – 309203 και 2810 – 309270 .