Στα 11,09 ευρώ/κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη η ενίσχυση για μελισσοκόμους των Μικρών Νησιών του Αιγαίου για το 2021

Σε 11,09 ευρώ ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη καθορίστηκε τελικά το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του Προγράμματος στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας για το έτος 2021.

Σύμφωνα με την απόφαση, επειδή «το γινόμενο του αριθμού των επιλέξιμων προς ενίσχυση κυψελών επί τον αριθμό δώδεκα (12 € το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά κατεχόμενη κυψέλη), υπερβαίνει το συνολικά εγκεκριμένο ποσό ενίσχυσης των 1.800.000 ευρώ, εφαρμόζεται ενιαία οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά επιλέξιμη κυψέλη και καθορίζεται το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του Προγράμματος στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας για το έτος 2021 σε ένδεκα ευρώ και εννέα λεπτά (11,09 €) ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη».