Στα 150 εκατ. ευρώ τα δύο προγράμματα για Απονιτροποίηση

Τον Μάιο η νέα πρόσκληση

Μέσα στον Μάιο αναμένεται να δημοσιευτεί η νέα πρόσκληση για την Απονιτροποίηση, ενώ ήδη υπεγράφη η τροποποιητική του θεσμικού πλαισίου που δίνει τη δυνατότητα ετήσιας παράτασης για τη 2η και την 3η πρόσκληση της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2020.

Πιο συγκεκριμένα, για τη νέα πρόσκληση, ύψους 100 εκατ. ευρώ, θα εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση και η πρόσκληση πρόκειται να τρέξει εντός του Μαΐου από την αρμόδια Δ/νση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του ΥΠΑΑΤ. Θα αφορά τις περιοχές της Θεσσαλίας, της Β. Φθιώτιδας και του Έβρου.

Παράταση

Επιπλέον, τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την ετήσια παράταση της 2ης και της 3ης πρόσκλησης, με εφαρμογή σε όλη τη χώρα, ύψους 50 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την τροποποιητική, η δέσμευση της αγρανάπαυσης είναι δυνατόν να εφαρμόζεται σε διαφορετικά αγροτεμάχια κάθε έτος.

Εάν, όμως, η ενταγμένη στη δράση έκταση περιλαμβάνει αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφρους και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης), τότε η αγρανάπαυση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της διετούς ή τριετούς σε περίπτωση παράτασης δέσμευσης.