Ένταξη του συνόλου των έργων Αγροτικής Οδοποιίας των Περιφερειών στο πλαίσιο του ΠΑΑ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ενημερώνει ότι σε συνέχεια των αιτημάτων των Περιφερειών, θα προχωρήσει στην ένταξη του συνόλου των επιλέξιμων αιτήσεων έργων από τις Περιφέρειες της 1ης πρόσκλησης του μέτρου της “Αγροτικής Οδοποιίας”, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κρίθηκαν ως επιλαχούσες, αξιοποιώντας τη δυνατότητα υπερδέσμευσης πόρων που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.

Επισημαίνεται ότι στις Περιφέρειες που διαθέτουν υπόλοιπα πιστώσεων, τα οποία δεν έχουν δεσμεύσει σε εντάξεις έργων από την εν λόγω πρόσκληση, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επαναπροκήρυξής τους.

Σε τηλεγράφημά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρει πως:

Σε 109 ανέρχονται, μέχρι στιγμής, οι αιτήσεις των Περιφερειών που έχουν ενταχθεί στην 1η πρόσκληση του μέτρου της “Αγροτικής Οδοποιίας” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με το συνολικό προϋπολογισμό 46.496.322,33 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου έχουν γίνει δεκτές από έντεκα αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1.838.029,09 ευρώ και 4.449.700,00 ευρώ αντίστοιχα. Στη Στερεά Ελλάδα οι αποδεκτές αιτήσεις είναι 13 με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 5.054.429,82 ευρώ, ενώ στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι αιτήσεις είναι έξι, συνολικού προϋπολογισμού 2.675.525,68 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι τώρα, υπεβλήθησαν συνολικά 271 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 124,95 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να γίνουν όλες δεκτές, επειδή δεν πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλεπόταν στην πρόσκληση (σ.σ. κάποιες δεν είχαν ολοκληρωμένο φάκελο, δεν υπήρχαν ολοκληρωμένες μελέτες κ.α.).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ