Με 2.500 κυβικά μέτρα, περίπου, την ημέρα γεμίζει ο ταμιευτήρας του Φράγματος Λιβαδίου Ελασσόνας

Εικόνα 1. Η διαδικασία της μέτρησης παροχής νερού. Η μέτρηση της παροχής του νερού έγινε από τον Θωμά Παπαλάσκαρη, MSc. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό.

Σύμφωνα με μέτρηση παροχής νερού, που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 15 Μάη 2021, στον «Χείμαρρο Λάκκα», στην ανάντη πλευρά της γέφυρας, (κατασκευασμένης από οπλισμένο σκυρόδεμα), «Μαρούλι», διαπιστώθηκε ότι το τεχνητό φράγμα Λιβαδίου Ελασσόνας, τροφοδοτείται, αυτήν την εποχή, με περίπου 2.500 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, (για την ακρίβεια 2.474,24 κυβικά μέτρα ημερησίως).

Πρόκειται για ένα χωμάτινο φράγμα, με αργιλικό πυρήνα, ύψους 45 μέτρων και μήκους 245 μέτρων. Η λεκάνη του φράγματος, με έκταση 133 στρέμματα, τροφοδοτείται από τον τοπικό χείμαρρο «Λάκκα» και έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 1.512.000 κυβικά μέτρα νερού [1], δηλαδή εάν θεωρήσουμε ότι ο ταμιευτήρας του φράγματος άδειαζε για κάποιο λόγο, (π.χ. ενδεχόμενα έργα συντήρησης του φράγματος), και η «βασική ροή» του χειμάρρου «Λάκκα», ήταν (όπως αυτή που παρατηρήθηκε το Σάββατο 15 Μάη 2021), η μοναδική πηγή τροφοδοσίας του ταμιευτήρα, (σε συνδυασμό με εξαιρετικά παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας), θα απαιτούνταν περίπου 611 ημέρες (ένας χρόνος και οκτώ μήνες για να γεμίσει και πάλι). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την σημαντικότητα της απαίτησης, (αναγκαιότητα), της άρτιας κατασκευής των φραγμάτων από τεχνικής άποψης.

Εικόνα 2. Άποψη του ταμιευτήρα και του φράγματος [1].

Εικόνα 3. Ενδεικτική θέση μέτρησης παροχής νερού και συστήματος φράγματος – ταμιευτήρα φράγματος (Google Earth).

Η παραπάνω μέτρηση παροχής νερού αποτελεί την αρχή μίας σειράς μετρήσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν, όσο συχνότερα είναι δυνατόν,  καθώς (ήδη η πρώτη) εκτελέσθηκε και πρόκειται (οι επόμενες) να εκτελεσθούν, αποκλειστικά με ίδια οικονομικά και άλλα μέσα, αφιλοκερδώς, χωρίς καμία είτε ηθική είτε υλική είτε κάθε είδους άλλη υποστήριξη και οικονομική απολαβή, χρησιμοποιώντας ελεύθερο χρόνο, (απογεύματα, Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες).

Το σύνολο των μετρήσεων, ενδεχόμενα θα χρησιμοποιηθεί και να βοηθήσει για την μελέτη της ανύψωσης του υπερχειλιστή του φράγματος με σκοπό την μελλοντική αύξηση της ωφέλιμης χωρητικότητας του «Ταμιευτήρα Τεχνικού Φφράγματος Λιβαδίου Ελασσόνας Λάρισας».

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.Φράγμα-Αρδευτικό Δίκτυο Λιβαδίου,

(https://www.ypethe.gr/sites/default/files/basicpagefiles/2015_4_perigrafi_fragmatos_livadioy.pdf),

του Θωμά Παπαλάσκαρη,

MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού, «Στελέχους της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Ε.», («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»).

«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»

«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»

«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»

«Υποψήφιος Διδάκτορας στην Μεταφορά Φερτών Υλών (Δ.Π.Θ.)»