Στα 256,9 εκατ. ευρώ αυξάνεται η Εξισωτική 2020 – Λιγότερα κονδύλια για τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς

Κατά 16,9 εκατ. ευρώ αυξάνεται ο συνολικός προϋπολογισμός για την Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2020, καθώς σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση η συνολική δημόσια δαπάνη του μέτρου 13 για φέτος θα ανέλθει σε 256.900.000 ευρώ από 240.000.000 ευρώ, βάσει της πρόσκλησης που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο.

Ωστόσο, αυτή η αύξηση δεν αποτυπώνεται σε όλα τα υπομέτρα, καθώς για το υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» αποφασίστηκε μείωση της δημόσιας δαπάνης. Σημειώνεται ότι επιπλέον υπεγράφη και η απόφαση ένταξης των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής στο Μέτρο 13.

Πιο αναλυτικά, ο προϋπολογισμός κατανέμεται ως εξής:

  • για το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές», η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 181.900.000 ευρώ από 150.000.000 ευρώ
  • για το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» η δημόσια δαπάνη ύψους 64.000.000 ευρώ από 80.000.000 ευρώ.
  • για το Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα», η δημόσια δαπάνη θα ανέλθει σε 11.000.000 ευρώ από 10.000.000 ευρώ.

Επιπλέον υπεγράφη η απόφαση ένταξης των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», για το έτος 2020.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πίνακες παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ και περιλαμβάνουν το μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης της αίτησης στήριξης/πληρωμής, τον τίτλο και τον προϋπολογισμό κάθε πράξης καθώς και την επιλέξιμη έκταση.

Δείτε ΕΔΩ την 1η τροποποίηση 

Δείτε ΕΔΩ την Απόφαση Ένταξης Πράξεων