Στα 27 εκατ. ευρώ η επιστροφή από το αποθεματικό κρίσης στους Έλληνες παραγωγούς

Το συνολικό ποσό των 686 εκατ. ευρώ θα επιστραφούν στους Ευρωπαίους παραγωγούς από το αποθεματικό κρίσης σύμφωνα με τον Κανονισμό που υπεγράφη από την Κομισιόν, με τους Έλληνες παραγωγούς να λαμβάνουν επιστροφή ύψους 27.014.459 ευρώ.

Με βάση τις δηλώσεις δαπανών των κρατών μελών για την περίοδο από τις 16 Οκτωβρίου 2020 έως τις 15 Οκτωβρίου 2021, η μείωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας που εφαρμόζεται πραγματικά από τα κράτη μέλη για το οικονομικό έτος 2021 ανέρχεται σε 879,8 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό δημοσιονομικής πειθαρχίας που εφαρμόστηκε το οικονομικό έτος 2021, οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις ύψους 686,4 εκατ. ευρώ, ποσό που παραμένει εντός του ορίου του 2% των αρχικών πιστώσεων μπορούν να μεταφερθούν στο οικονομικό έτος 2022.

Πιο αναλυτικά, το αποθεματικό κρίσης των 487,6 εκατομμυρίων ευρώ δεν χρησιμοποιήθηκε κατά το οικονομικό έτος 2021, και μαζί με ορισμένες πρόσθετες πιστώσεις που είναι διαθέσιμες για επιστροφή, μεγάλο μέρος των ποσών που αφαιρέθηκαν από τις άμεσες πληρωμές φέτος θα επιστραφεί στους αγρότες από τα κράτη μέλη από την 1η Δεκεμβρίου 2021 και το αργότερο έως τις 16 Οκτωβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η παρακράτηση έχει γίνει σε όσους λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις άνω των 2.000 ευρώ, και σε αυτούς θα γίνει και η επιστροφή.