Στα 305 εκατ. ευρώ ο νέος προϋπολογισμός των Σχεδίων Βελτίωσης

Tην τροποποίηση του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης της δράσης 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης) ανακοίνωσε με απόφασή του το ΥΠΑΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα πάντα με το υπουργείο, «αυξάνεται ο προϋπολογισμός της δράσης κατά 125 εκατ. ευρώ. Μετά την αύξηση αυτή καλύπτεται κατά μέσο όρο το 75,6 % της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης».

Ο νέος προϋπολογισμός της δράσης ανά Περιφέρεια διαμορφώνεται ως εξής:

Περιφέρεια

Πιστώσεις

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

28.265.000 €

Κεντρικής Μακεδονίας

57.160.000 €

Δυτικής Μακεδονίας

25.090.000 €

Θεσσαλίας

36.445.310 €

Ηπείρου

16.340.000 €

Ιονίων Νήσων

2.700.000 €

Δυτικής Ελλάδας

28.360.000 €

Στερεάς Ελλάδας

25.560.000 €

Πελοποννήσου

23.920.000 €

Αττικής

2.860.000 €

Βορείου Αιγαίου

13.800.000 €

Νοτίου Αιγαίου

7.280.000 €

Κρήτης

37.160.000 €

Σύνολο

304.940.310 €