Στα 320 ευρώ/κουτί η Συνδεδεμένη για σηροτροφία

Στο ποσό των 320 ευρώ/κουτί καθορίστηκε το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας για το έτος ενίσχυσης 2020.

Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση όπως υπογράφηκε