Στα 3,44 ευρώ η ενίσχυση/μετακινούμενη κυψέλη και 16,50 ευρώ/κυψέλη αντικατάστασης – Aνακοινώθηκαν οι δικαιούχοι για την δράση 1.4

Ενεργοποιούνται με την υπογραφή υπουργικών αποφάσεων οι δράσεις 1.4 “Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης”,  3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”, 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” και 4.1 “Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης”.

Πιο συγκεκριμένα, αυξάνεται το συνολικό ύψος χρηματοδότησης για τη δράση 3.1 η οποία αφορά τον εξοπλισμό για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, στα 2.020.000 ευρώ (από 1.650.000) και σε 16,50 ευρώ ανά κυψέλη.

Επίσης, αυξάνεται το συνολικό ποσό χρηματοδότησης για τη δράση 3.2 (Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας) στα 3.216.734 ευρώ (από 3.001.734 ευρώ) με την ενίσχυση ανά μετακινούμενη κυψέλη να καθορίζεται στα 3,44 ευρώ.

Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση

Σύμφωνα με άλλη απόφαση του υπουργού καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δράσεις και τα ποσά ενίσχυσης ανά δικαιούχο της δράσης 1.4 (Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης) στο πλαίσιο του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για το έτος 2020.

Δείτε εδώ την απόφαση

Τέλος, ο κ. Βορίδης υπέγραψε απόφαση με την οποία καθορίζεται το ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο της δράσης 4.1 (Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης) στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας επίσης για το έτος 2020.

Δείτε εδώ την απόφαση