Στα 4,17 ευρώ ανά μελίσσι η ενίσχυση για τη νομαδική

Όλες οι αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ για το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2019

Στη μεταφορά αδιάθετων ποσών σε δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος 2019, και στον καθορισμό ποσών ενίσχυσης προχώρησε το ΥΠΑΑΤ.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η μεταφορά:

 100.000 ευρώ από τη Δράση 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας», στη Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων».

 56.000 ευρώ από τη Δράση 1.3 «Εκπαιδεύσεις – Έντυπα», στη 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων».

 19.998 ευρώ από τη Δράση 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης», στη Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων».

 729.000 ευρώ από τη Δράση 2.1 «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών», στη 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».

 80.000 ευρώ από τη Δράση 6.1 «Εφαρμοσμένη έρευνα», στη 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων».

 50.000 από τη Δράση 8.1 «Αναγνώριση μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΙΠΠ», στη 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων».

Κατά συνέπεια, η συνολική χρηματοδότηση της Δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» για το 2019, καθορίστηκε από το υπουργείο σε 1.995.998 ευρώ και της Δράσης 3.2 «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» σε 3.679.000 ευρώ.

Όσον αφορά το ποσό ενίσχυσης ανά μετακινούμενο μελίσσι, στο πλαίσιο της Δράσης 3.2, αυτό καθορίζεται στα 4,17 ευρώ.

Επιπλέον, ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι που εντάσσονται στη Δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλη» και στη Δράση 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και άλλων προϊόντων κυψέλης», ενώ καθορίστηκε και το ποσοστό κάλυψης των πραγματοποιηθεισών δαπανών της Δράσης 4.1 «Αναλύσεις Μελιού».