Στα 53 ευρώ το στρέμμα η συνδεδεμένη ενίσχυση στα τεύτλα

Συνάντηση με τον Αποστόλου είχαν οι τευτλοπαραγωγοί. Παραμένει στα 72,45 ευρώ η συνδεδεμένη το 2017

Στον διαδικτυακό δημοσιεύθηκε και η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία καθορίζεται το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων, για το έτος ενίσχυσης 2015. Σύμφωνα με αυτή το ύψος της καθορίζεται στα 53 ευρώ/στρέμμα (530 €/εκτάριο).

Υπενθυμίζουμε ότι προχθές (22/3) πληρώθηκαν οι συνδεδεμένες στο σκληρό σιτάρι, τα σπαράγγια, το βρώσιμα όσπρια και κτηνοτροφικά ψυχανθή. Λίγες ημέρες πριν την πληρωμή τους είχαν δημοσιευθεί στην Διαύγεια οι «τιμές μονάδων» τους.

Για την απόφαση του ΥπΑΑΤ λήφθηκαν υπόψη, έγγραφο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) όπου αναφέρεται ότι η επιλέξιμη για πληρωμή έκταση είναι 4604,48 εκτάρια αλλά και ο κανονισμό (ΕΕ) 639/2014, όπου περιγράφονται οι επιλογές για τον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων για το 2015 υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς (13.367 εκτάρια).

Δείτε εδώ την απόφαση για το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα ζαχαρότευτλα