Με 7 προτάσεις ιδιωτικών επενδύσεων υψηλού κόστους έκλεισε το LEADER Αλιείας σε τμήμα του Δήμου Δέλτα

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών στο LEADER Αλιείας σε τμήμα του Δήμου Δέλτα.

Σύμφωνα με την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΝΕΘ), που ολοκλήρωσε τις διαδικασίες στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER / ΕΠΑΛΘ για τις περιοχές των δύο δήμων της Θεσσαλονίκης, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά επτά προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 1,25 εκατ. ευρώ, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, από τους οποίους προέρχεται η χρηματοδότηση του προγράμματος, ανέρχονταν σε συνολικά 700.000 ευρώ.

Οι επτά προτάσεις προέρχονται στο σύνολό τους από την περιοχή της Χαλάστρας και των Κυμίνων και περιλαμβάνουν εκσυγχρονισμό ενός καταστήματος, δημιουργία εταιρειών ενοικίασης σκαφών αναψυχής και εκσυγχρονισμό μονάδων καλλιέργειας και αλιείας μυδιών.

«Μπορεί οι προτάσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά να είναι μόλις επτά, όμως αφορούν σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις υψηλού κόστους, κάτι που φαίνεται και από τον συνολικό προϋπολογισμό τους, ο οποίος ξεπερνά το ποσό που προκηρύξαμε» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΑΝΕΘ, Θωμάς Βράνος.