Κριστιάν Λαμπέρ: «Το 70% των καταναλωτών αναζητά ένα πρόγραμμα σαν το “EatORIGINal”»

Christiane Lambert
Στο ίδιο πνεύμα με τον Ρομπέρτο Μονκάλβο, η πρόεδρος της FNSEA άνοιξε στην «ΥΧ» τα χαρτιά της για τη γαλλοϊταλική συνεργασία με γνώμονα την ενημέρωση του καταναλωτή για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων που αγοράζει, ενώ απαντάει σε όσους κατακρίνουν την πρωτοβουλία ως βλαβερή για την κοινή αγορά πως «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται».

Κριστιάν Λαμπέρ πρόεδρος της FNSEA

Συνέντευξη στην Έλλη Τσιφόρου

Η οργάνωσή σας ηγείται, μαζί με την ιταλική Coldiretti, της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «EatORIGINal – Μάθε τι τρως». Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν στο να αναλάβετε την ηγεσία και την προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας;

Η επισήμανση είναι ένας ισχυρός μοχλός ενίσχυσης της ποιότητας των γαλλικών προϊόντων και της τεχνογνωσίας των αγροτών μας. Τα πρότυπά μας είναι από τα πιο αυστηρά στον κόσμο και οι προσπάθειες των παραγωγών μας πρέπει να αποζημιώνονται. Η προώθηση του γαλλικού μοντέλου γεωργικών προϊόντων και τροφίμων μέσω της επισήμανσης των προϊόντων μάς επιτρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό των εισαγωγών, οι οποίες, ως επί το πλείστον, έχουν ως μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την τιμή τους.

Αυτή η επιθυμία προέρχεται, επίσης, από μία απαίτηση της κοινωνίας. Οι καταναλωτές πιστεύουν ότι η πληροφόρηση σχετικά με την προέλευση των προϊόντων είναι σημαντική. Υποστήριξαν την πειραματική εφαρμογή της επισήμανσης της προέλευσης κατά την εφαρμογή της το 2017 και είναι ικανοποιημένοι με τον μηχανισμό αυτόν: Το 95% εξέφρασε την υποστήριξή του για τη συνέχιση του πειράματος. Οι καταναλωτές θέλουν περισσότερη διαφάνεια και το ίδιο ισχύει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου το 70% των καταναλωτών επιθυμεί να γνωρίζει την προέλευση των προϊόντων. Για την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος, πρέπει να θεσπιστεί εναρμονισμένη υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τέλος, η επισήμανση βρίσκεται στο επίκεντρο και των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ιχνηλασιμότητα. Στη Γαλλία, το σύστημα ιχνηλασιμότητας λειτουργεί καλά συνολικά, γεγονός που μας έχει επιτρέψει να αποφύγουμε τα σκάνδαλα και τις απάτες μεγάλης κλίμακας στη δημόσια υγεία, οι οποίες έχουν πολύ ισχυρό αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι γαλλικοί κανονισμοί για την ασφάλεια των τροφίμων είναι πολύ αποτελεσματικοί και προστατεύουν τους καταναλωτές. Αυτό ενισχύει την αναγκαιότητα της υποχρεωτικής επισήμανσης της προέλευσης για τα τρόφιμα στην ΕΕ.

Είστε μία από τις ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος. Ποια η κατάσταση του εισοδήματος των Γάλλων παραγωγών, πώς αντιλαμβάνεστε συνολικότερα την κατάσταση και τις προοπτικές του εισοδήματος των Ευρωπαίων παραγωγών και με ποιον τρόπο θεωρείτε πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να στηρίξει τις προσπάθειές τους;

Στη Γαλλία, η κατάσταση των γεωργικών εισοδημάτων παραμένει περίπλοκη, ιδίως λόγω των κλιματικών και οικονομικών κινδύνων που απειλούν την παραγωγή. Η δράση της FNSEA σε εθνικό επίπεδο εστιάζει στην καλύτερη αποζημίωση των αγροτών μέσω της ενίσχυσης της διαπραγματευτικής τους δύναμης στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και της διαχείρισης των οικονομικών επιβαρύνσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η ανάδειξη των καλών πρακτικών των Γάλλων γεωργών μέσω της επισήμανσης, συμπεριλαμβανομένων των μεταποιημένων προϊόντων, συμβάλλει επίσης στην καλύτερη αποζημίωση των παραγωγών, διότι αναγνωρίζεται ότι οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για τα τοπικά προϊόντα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αλήθεια ότι μιλάμε πολύ για τις άλλες προκλήσεις, το κλίμα ή τη δημόσια υγεία, ωστόσο, όπως μας υπενθύμισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την προετοιμασία της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, το εισόδημα των γεωργών παραμένει χαμηλότερο από τα εισοδήματα των λοιπών επαγγελματιών στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ο στόχος της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό δεν έχει ακόμη επιτευχθεί και παραμένει ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της ΚΑΠ.

Τι θα απαντούσατε στους επικριτές της πρωτοβουλίας που τη χαρακτηρίζουν απειλητική για την κοινή αγορά;

Η επισήμανση δεν εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Η πρωτοβουλία δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τα θεμέλια της ευρωπαϊκής αγοράς. Αντίθετα, επιτρέπει στον καταναλωτή να ασκεί το δικαίωμά του στην πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζει. Οι πολίτες μίλησαν υπέρ της διαφανούς επισήμανσης. Η τιμή είναι συχνά το κυρίαρχο κριτήριο στην επιλογή ενός προϊόντος.

Ωστόσο, οι επιθυμίες των καταναλωτών αλλάζουν και προστίθενται σε αυτές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές διαστάσεις. Η Γαλλία δεν μπορεί να μειώνει διαρκώς τις τιμές των τροφίμων και το κόστος παραγωγής των αγροτών πρέπει να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη στην τελική τιμή των προϊόντων διατροφής. Ωστόσο, η ποιότητα των γαλλικών προϊόντων αποτελεί εχέγγυο διαφοροποίησης και πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη τόσο στη Γαλλία όσο και στο εξωτερικό.

Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να απευθύνετε στους Έλληνες αγρότες σε σχέση με τις κοινές προκλήσεις που καλείστε να αντιμετωπίσετε ως ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας;

Θέλουμε να επανεξεταστεί η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική γύρω από τρεις άξονες: την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα. Πράγματι, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις, εάν δεν ληφθεί υπόψη η οικονομική διάσταση της δραστηριότητάς μας. Για τους αγρότες, είναι παράλογο να αντιπαραθέτουμε οικονομία και περιβάλλον. Επαναβεβαιώνουμε την ανάγκη για μια ισχυρή, κοινή αγροτική πολιτική που να διατηρεί ισχυρή την οικονομική διάσταση της γεωργικής δραστηριότητας, δίνοντας προτεραιότητα στα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε ταυτόχρονα και περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδόσεις. Η επισήμανση της προέλευσης των προϊόντων μπορεί να ενθαρρύνει το δεύτερο κομμάτι, καθιστώντας δυνατή την καλύτερη οικονομική ανταμοιβή των παραγωγών.