Στις 7.000 ευρώ αντί για 5.000 η στήριξη λόγω κορωνοϊού, θέλουν οι ευρωβουλευτές

Σε ψηφοφορία μπαίνουν την Τετάρτη 15/6 οι προτάσεις που θα επιτρέψουν τη χρήση κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ για τη στήριξη αγροτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

«Σε ψηφοφορία μπαίνουν την Τετάρτη 15/6 οι προτάσεις που θα επιτρέψουν τη χρήση κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ για τη στήριξη αγροτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία.

Τα έκτακτα μέτρα στήριξης προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Απριλίου στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων που θα βοηθήσουν αγρότες και παραγωγούς τροφίμων να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας του COVID-19.

Σύμφωνα με τις προτάσεις αυτές, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) που τους αντιστοιχούν για την καταβολή εφάπαξ αποζημιώσεων σε αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της αγροδιατροφικής αλυσίδας που πλήττονται. Η στοχευμένη παροχή ρευστότητας θα βοηθήσει τους δικαιούχους να αποφύγουν την χρεοκοπία.

Για να διασφαλιστεί η ταχεία έγκριση των προσωρινών αυτών μέτρων, το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει πρώτα για τη χρήση της διαδικασίας κατεπείγοντος. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν τροπολογίες για την αύξηση του συνολικού ορίου των αποζημιώσεων από το 1% στο 2% του συνόλου των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ που αντιστοιχεί σε κάθε χώρα και θα παρέχουν στις εθνικές αρχές μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια για την εκταμίευση των ποσών.

Το ανώτατο όριο αποζημιώσεων που θα λάβουν οι αγρότες θα αυξηθεί από τα 5.000 στα 7.000 ευρώ, με το αντίστοιχο ποσό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα να ανέρχεται στα 50.000 ευρώ.

Τελική Ψηφοφορία: Παρασκευή 19 Ιουνίου».