Τρέχει το πρόγραμμα της βιολογικής, έρχονται ευρωπαϊκά προγράμματα

mikres-georgikes-ekmetaleuseis-programmata
-Διαφήμιση-

Σειρά χρηματοδοτικών προγραμμάτων ενίσχυσης, τόσο παραγωγών όσο και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ομάδων παραγωγών και αγροτικών συνεταιρισμών «τρέχουν» αυτό το χρονικό διάστημα.

ΠΑΑ 2014-2020

Βιολογική Γεωργία

Προθεσμία έως και τις 28 Μαρτίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις είναι:

  • Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία, ύψους 36 εκατ. ευρώ.
  • Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία, ύψους 84 εκατ. ευρώ.

Οι παραπάνω εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και μόνιμες καλλιέργειες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα), όσπρια, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο και πατάτα.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Προώθησης αγροτικών προϊόντων

Αιτήσεις χρηματοδότησης έως τις 16 Απριλίου μπορούν να υποβάλουν οι αγροδιατροφικοί φορείς της χώρας, προκειμένου να ενταχθούν στα προγράμματα προώθησης της ΕΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων της ΕΕ (CHAFEA), ο οποίος είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση και την έγκρισή τους. Το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2019 προβλέπει τη διάθεση 191,6 εκατ. ευρώ για προγράμματα προώθησης και ενημέρωσης και η συμμετοχή της ΕΕ στις επιλέξιμες δαπάνες είναι 70%-80% (ΕΕ-Τρίτες Χώρες).

χρηματοδοτικές δράσεις για τη στήριξη παραγωγών και μικρομεσαίων επιχειρήσεωνΤα «απλά» προγράμματα υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους φορείς από την ίδια χώρα της ΕΕ. Τα «πολλαπλά» προγράμματα υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο εθνικούς φορείς, από τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη ή από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς φορείς.

Αναμένεται

Με στόχο την αύξηση και την προαγωγή πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αναμένεται να ενεργοποιηθεί η δράση εθνικής εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019». Η πρόσκληση θα αρχίσει να τρέχει για την υποβολή προτάσεων από τις 7 Μαρτίου έως τις 10 Απριλίου και αφορά τους τομείς της αγροδιατροφής, των μεταφορών και εφοδιαστικής δλυσίδας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και των κατασκευών.

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

  • Οι οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσοι φορείς καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς κ.ά.)
  • Επιχειρήσεις
  • Λοιποί φορείς.

 

-Διαφήμιση-