Περίοδος ενστάσεων: Έως 9 Μαΐου για Κομφούζιο και 17 Μαΐου για Νιτρορύπανση

texnologia-entomoktono-moges

Σε ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής πρώτης εκκαθάρισης του πρώτου έτους εφαρμογής της Δράσης 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» μπορούν να προβούν οι παραγωγοί από τη Δευτέρα 6 Μαΐου και εντός δέκα εργάσιμων ημερών, δηλαδή έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου.

Σημειώνεται πως με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε υποβολή αντιρρήσεων κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιείται/ούνται από το ΠΣ οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Η καταβολή της πρώτης εκκαθάρισης για τους ενταγμένους στη Δράση 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» παραγωγούς του πρώτου έτους εφαρμογής (2018). Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 15.398.745 ευρώ και αφορά 4.048 δικαιούχους πανελλαδικά.

Κομφούζιο

Καθώς πραγματοποιήθηκε και η καταβολή της ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του πρώτου έτους εφαρμογής της 2ης πρόκλησης και του δεύτερου έτους εφαρμογής της 1ης πρόσκλησης (2018) της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020, οι παραγωγοί μπορούν να προχωρήσουν σε ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής από σήμερα Παρασκευή 3 Μαΐου έως και την Πέμπτη 9 Μαΐου.

Σημειώνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 413.174,89 ευρώ, για 1.684 δικαιούχους (για την 1η πρόσκληση) και 705.584,69 ευρώ για 3.119 δικαιούχους (για τη 2η πρόσκληση) πανελλαδικά. Η υποβολή ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.