Άδειες χρήσης νερού στον Αποκόρωνα Χανίων

Άδειες χρήσης νερού στον Αποκόρωνα Χανίων
-Διαφήμιση-

Εγκρίθηκαν από την Διεύθυνση Υδάτων –Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης άδειες χρήσης νερού αρμοδιότητος του Οργανισμού Ανάπτυξης για την περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων.

Οι εγκεκριμένες ποσότητες νερού αφορούν σε αρδευτική ή/και μεικτή χρήση και μεταφορά νερού σε περιοχές δικαιοδοσίας του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Με την εξέλιξη αυτή αντιμετωπίζεται σε πολύ σημαντικό βαθμό η εκκρεμότητα της θεσμικής τακτοποίησης του πλαισίου διαχείρισης των υδατικών πόρων ενώ πλέον τίθεται σε στέρεα βάση η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

Πηγή: ert.gr

-Διαφήμιση-