Ag-Cluster: Η καινοτομία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος

Το Ag-Cluster επιδιώκει να ποσοτικοποιήσει το ανθρακικό αποτύπωμα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Το Ag-Cluster, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Διαμόρφωση πιστοποίησης μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα», συνιστά ένα καινοτόμο σχήμα συνεργασίας, αποτελούμενο από ένα σύνολο αλληλεξαρτώμενων φορέων που συνδέονται μεταξύ τους σε έναν κοινό κλάδο δραστηριότητας.

Βασικοί άξονες του Ag-Cluster αποτελούν τόσο η δημιουργία, μέσω πιλοτικών εφαρμογών, ενός καινοτόμου συστήματος προσδιορισμού αποτυπώματος άνθρακα, όσο και η ανάπτυξη πρωτοκόλλων πιστοποίησης «φιλικών προς το περιβάλλον» προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Η πιστοποίηση βασίζεται σε μια ενιαία μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από το χωράφι στο συσκευαστήριο, με σκοπό την ποσοτικοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος και την παροχή συμβουλών για τη μείωσή του.

Μέτρηση και αντιμετώπιση

Τα αρχικά βήματα υλοποίησης των βασικών αξόνων του Ag-Cluster είναι ο διαχωρισμός της πιλοτικής περιοχής σε εδαφοκλιματικές ζώνες και η πολυδιάστατη συλλογή των δεδομένων, μέσω επιτόπιων καταγραφών, μετρήσεων και τηλεμετρικών δεδομένων, με τη χρήση των υποδομών και των ψηφιακών εργαλείων της ευφυούς γεωργίας.

Στη συνέχεια, μέσω της μετατροπής των δεδομένων σε περιβαλλοντικούς δείκτες, επιτυγχάνεται η ποσοτικοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ ταυτόχρονα εντοπίζονται και οι κύριες πηγές και δραστηριότητες που ευθύνονται για τις εκπομπές.

Σε τελικό στάδιο, στο πλαίσιο παροχής συμβουλών, εκδίδονται πρακτικές οδηγίες για αντιστάθμιση και δέσμευση CO2 στη πρωτογενή παραγωγή, μέσω της αξιοποίησης των αλγοριθμικών συμβουλών ευφυούς γεωργίας, και απονέμεται αντίστοιχη σήμανση πιστοποίησης μειωμένου ανθρακικού αποτυπώματος στα αγροτικά προϊόντα.

To Ag-Cluster επιδιώκει να δώσει απάντηση στην ανησυχία, που εκφράζεται όλο και πιο έντονα, και αφορά την κλιματική αλλαγή και τη συμβολή του αγροτικού τομέα σε αυτήν, μέσω της μείωσης των εκπομπών του CO2 και του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, η καταγραφή των περιβαλλοντικών παραμέτρων και συνεπειών, με επιστημονικές και πειραματικές μεθόδους, βελτιώνουν τη θέση του παραγωγού, μέσω της έγκαιρης τοποθέτησης της πιστοποίησης του προϊόντος στην αγορά, αναδεικνύοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά του, ενώ επωφελείται και ο καταναλωτής, μέσω της ενίσχυσης των διαδικασιών παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας.