Οι αγελάδες… παρέχουν ενέργεια στο φορτηγάκι που τις τρέφει

protypi-farma-ameriki

Ένας πολυµήχανος –όπως αποδεικνύεται– ιδιοκτήτης µιας βιολογικής κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης βοοειδών στις Ηνωµένες Πολιτείες αποτελεί τον εµπνευστή του πρώτου ηλεκτρονικού φορτηγού τροφοδοσίας παραγωγικών ζώων στη χώρα. Το πιο καινοτόµο, δε, στο όλο εγχείρηµα είναι πως το όχηµα, που χρησιµοποιείται για την εκτροφή των αγελάδων, κινείται από ηλεκτρική ενέργεια, που παράγεται εντός της µονάδας και προέρχεται από την κοπριά των ζώων.

Ο Albert Straus είναι ιδιοκτήτης ενός αγροκτήµατος βιολογικής γαλακτοπαραγωγής στο Marin Country των Ηνωµένων Πολιτειών, που αριθµεί περίπου 300 αγελάδες. Με ιδιαίτερη ευαισθησία, όσον αφορά το περιβάλλον και την ανακύκλωση, ο Straus εξελίσσει τη µονάδα που του άφησε ως κληρονοµιά ο πατέρας του από το 1941. Όπως δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στον ηλεκτρονικό ιστότοπο famousjournalagtech.com, «άρχισα να εργάζοµαι στην ιδέα της κατασκευής ενός ηλεκτρικού οχήµατος τροφοδοσίας πριν από οκτώ χρόνια και σήµερα είναι το πρώτο του είδους του στην Αµερική. Η µονάδα µας έχει ήδη λάβει την πρώτη πιστοποίηση 100% βιολογικής κρέµας στη χώρα και για εµάς ακόµα µία πρωτιά είναι πολύ σηµαντική».

Με τη δηµιουργία ενός χωνευτηρίου µεθανίου, που κατασκεύασε στη µονάδα του το 2004, ο παραγωγός έχει καταφέρει ήδη να παράγει όλη την απαιτούµενη ενέργεια για το µεγαλύτερο µέρος του ζεστού νερού της εκµετάλλευσης, «ενώ πλέον οι ίδιες οι αγελάδες τροφοδοτούν αυτό το φορτηγό… που τις τροφοδοτεί», εξηγεί. Η διαδικασία περιλαµβάνει τη συλλογή του µεθανίου, που απελευθερώνεται από την κοπριά των ζώων στο χωνευτήριο, και τη µετατροπή του σε ηλεκτρική ενέργεια µέσω ειδικής διεργασίας.

Το φορτηγάκι έχει δύο διαφορετικές ταχύτητες. Μπορεί να κινείται αργά και να ταΐζει τα ζώα, αλλά και σε κανονικές ταχύτητες για να µετακινείται στην εκµετάλλευση των 500 στρεµµάτων. «Χρειάστηκε έξι χρόνια για να ολοκληρωθεί και λειτουργεί µε µπαταρίες και κινητήρες από µοντέλα της Nissan», αναφέρει ο ιδιοκτήτης.

Η εγκατάσταση του συστήµατος εκτροφής στο όχηµα ήταν άλλη µία πρόκληση για τον παραγωγό, καθώς αυτό έπρεπε να περιλαµβάνει συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και αυτοµατοποιηµένα συστήµατα ζύγισης και απελευθέρωσης της ποσότητας της τροφής. Το φορτηγό διαθέτει και σύστηµα ανάµειξης της τροφής, ενώ στα µελλοντικά σχέδια του ιδιοκτήτη της µονάδας είναι και η κατασκευή ενός ηλεκτρικού φορτηγού ψυγείου.