Αγωνία για το νερό στον θεσσαλικό κάμπο

Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στον θεσσαλικό κάμπο, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες για νερό στη βασική καλλιέργεια της περιοχής, το βαμβάκι, έχουν προκαλέσει συναγερμό και εγρήγορση στις αρμόδιες αρχές της περιφέρειας και στις διοικήσεις των ΤΟΕΒ.

Το θετικό είναι ότι έχει συμφωνηθεί ένας κανονισμός λειτουργίας του υδάτινου δυναμικού της λίμνης Πλαστήρα και δεν σημειώνονται οι παλιές αντιπαραθέσεις για τη χρήση του νερού μεταξύ των νομών Λάρισας και Καρδίτσας. Έτσι, αυτή την εβδομάδα, το νερό που έφτασε στα χωράφια της Λάρισας από τη λίμνη ήταν 1,5 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ από σήμερα Παρασκευή η τροφοδοσία θα αυξηθεί στα 1,9 εκατ. κ.μ. νερού.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, Γιώργο Λαδόπουλο, «λόγω των βροχών που αναμέναμε στον κάμπο αυτές τις μέρες και στο πλαίσιο ορθολογικής χρήσης του νερού της λίμνης Πλαστήρα αποφασίσαμε να μειώσουμε την άντληση νερού. Επειδή όμως αυτές τις μέρες τα ποτίσματα στη βαμβακοκαλλιέργεια θα αυξηθούν, κρίθηκε επιβεβλημένη η αύξηση της μεταφερόμενης ποσότητας από την Καρδίτσα στη Λάρισα».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Πηνειού, Δημήτρη Τσιούρη, «όλα τα χωριά που αρδεύονται από τους ταμιευτήρες δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα νερού, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες –με το εναλλάξ πρόγραμμα άρδευσης– να μην προκύψουν προβλήματα για τα χωριά που ποτίζονται από τον Πηνειό ποταμό. Στο «κόκκινο» βρίσκονται κάποιες περιοχές, όπως η Μελία, η Γλαύκη και ο Πλατύκαμπος».

Καμπανάκι από τον δήμαρχο λίμνης Πλαστήρα

Την ίδια στιγμή, επείγουσα επιστολή στον αρμόδιο γεν. γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Ν. Ντίτορα, απέστειλε ο δήμαρχος λίμνης Πλαστήρα, Παναγιώτης Νάνος, με την οποία επισημαίνει τους κινδύνους από την παραβίαση του οικολογικού ορίου και ζητά ορθολογική διαχείριση των νερών. Στην επιστολή, ο δήμαρχος υποστηρίζει ότι «τις τελευταίες ημέρες με έντονη ανησυχία βλέπουμε να αδειάζει η λίμνη Πλαστήρα, μάλιστα έχει εισέλθει στο οικολογικό όριο των 786 μέτρων. Η παραβίαση του οικολογικού ορίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή και απευθύνουμε έκκληση για ορθολογική διαχείριση. Οι εντολές για παροχέτευση νερών από τη λίμνη Πλαστήρα για αρδευτικούς σκοπούς οφείλουν να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα. Η συνέχιση της υπεράντλησης νερών από τη λίμνη θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στη χειμαζόμενη τουριστική κίνηση.

Επισημαίνουμε ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα και οι φορείς ότι θα αντιδράσουμε με κάθε τρόπο που θα εκτιμήσουμε ότι προστατεύονται τα συμφέροντα της περιοχής. Ζητάμε από τους παράγοντες της Καρδίτσας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας την πολιτική στήριξη στο δίκαιο αυτό αίτημα».