Αgrofossil Free: Διαθέσιμη πλατφόρμα με ενεργειακές πρακτικές απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα

Το έργο AgroFossilFree ξεκίνησε το 2021 με τη συμμετοχή 16 εταίρων (ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τeagesc, Confalgricoltura κ.ά.) και στόχο να συμβάλει στην απεξάρτηση του γεωργικού τομέα από τη χρήση των ορυκτών για την παραγωγή ενέργειας.

Όπως εξηγεί στην «ΥΧ» ο Δρ. Θάνος Μπαλαφούτης, ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και υπεύθυνος για το έργο, «το AgroFossilFree στοχεύει στη μείωση της χρήσης ενέργειας που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα σε όλα τα στάδια της γεωργικής παραγωγής, διατηρώντας παράλληλα τις ίδιες αποδόσεις, αλλά και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Πρόσφατα (22/06) στο πλαίσιο του έργου διεξήχθη μια Εκδήλωση Διαμεσολάβησης στις Βρυξέλλες. Μετά από σχεδόν τρία χρόνια δουλειάς, ήταν μια ευκαιρία να παρουσιαστούν τα κύρια αποτελέσματα».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εταίροι του έργου παρουσίασαν 19 συστάσεις για νέες πολιτικές που συγκεντρώνουν όλα τα συμπεράσματα του έργου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος προς την απορυκτοποίηση της γεωργίας στην ΕΕ.

Συνολικά, 64 άτομα συμμετείχαν σε μια υβριδική εκδήλωση, που διοργάνωσε η REScoop.eu. Οι παρευρισκόμενοι είχαν ευκαιρίες περαιτέρω δικτύωσης και παράλληλα ενημερώθηκαν σχετικά με δραστηριότητες πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών, όπως την τρέχουσα κατάσταση χρήσης ενέργειας στην ευρωπαϊκή γεωργία, καθώς και τις απόψεις των αγροτών και των συμβούλων για τα FEFTS.

Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων από τους Όμιλο CNH Industrial, Bioenergy Europe, Solar Power Europe, European Conservation Agriculture Federation κ.ά.

Τι περιλαμβάνουν οι λύσεις

Όπως είχε γράψει η «ΥΧ» παρουσιάζοντας το έργο στο ξεκίνημά του, με την αξιολόγηση και την προώθηση των διαθέσιμων τεχνολογιών και στρατηγικών παραγωγής και χρήσης ενέργειας χωρίς τη συμμετοχή ορυκτών καυσίμων να είναι ο κύριος σκοπός, το έργο θα συμβάλει στις ευρωπαϊκές στρατηγικές (Πράσινη Συμφωνία και «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο»).

Αυτές οι τεχνολογίες και στρατηγικές έχουν στόχο να βοηθήσουν στη μείωση ή στην αντικατάσταση της ενέργειας που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Οι εν λόγω λύσεις θα πρέπει να διαδοθούν στον αγροτικό κόσμο για να αποκτήσει γνώση των υφιστάμενων, αλλά και των μελλοντικών τεχνολογικών εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα και να επιτευχθεί σταδιακά ευθυγράμμιση της γεωργίας με τις πολιτικές μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων, τα σχετικά νομικά και κανονιστικά πλαίσια και τις πρακτικές παραγωγής τροφίμων με βιώσιμο τρόπο. Tα παραπάνω καθίστανται εφικτά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας AgEnergy.

Όπως εξήγησε στην «ΥΧ» ο κ. Μπαλαφούτης, οι τεχνολογίες και οι στρατηγικές για την απορυκτοποίηση της ενέργειας χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: «Η πρώτη είναι η παραγωγή καθαρής ενέργειας στο αγρόκτημα και η δεύτερη η ορθολογική και αποδοτική χρήση ενέργειας. Μια τρίτη συμπληρωματική πρακτική που βοηθά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι, επίσης, η Εδαφική Δέσμευση Άνθρακα».

Το περιεχόμενο και τα οφέλη για τους αγρότες

Η πλατφόρμα AgEnergy αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο που περιέχει περισσότερες από 1.500 τεχνολογίες και στρατηγικές για ενέργεια χωρίς ορυκτά καύσιμα (FEFTS) και μία Εργαλειοθήκη Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων που μιμείται διαδικασίες συμβουλευτικής από εμπειρογνώμονες όπως δυνητικά θα αξιολογούσαν και θα ταξινομούσαν τα δεδομένα εισόδου που θα τους παρείχε ένας τελικός χρήστης ώστε να του προτείνουν τις πιο ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις για το αγρόκτημά του.

Πλέον, θα μπορούν να την αξιοποιούν διαδικτυακά οι αγρότες, να βρίσκουν πρακτικές που ταιριάζουν στις δικές τους ανάγκες, αλλά και να τις αξιολογούν, αφού τις αξιοποιήσουν. Σύμφωνα με τους συντελεστές του έργου, η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται και με νέες πρακτικές.