Αγροτικά φωτοβολταϊκά: Mπαίνουν οι εναπομείναντες στο σύστημα αυτοτιμολόγησης

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωσή του, «ο ΔΑΠΕΕΠ ενημερώνει τους κατόχους σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ΣΗΘΥΑ, ότι μετά την ψήφιση του άρθρ. 153 του ν. 5037/2023 το σύστημα πληρωμών του ΔΑΠΕΕΠ θα εφαρμόζει αποκλειστικά και συνολικά τη μέθοδο της αυτοτιμολόγησης». Κατά συνέπεια, τα τιμολόγια θα εκδίδονται αποκλειστικά πλέον από τον ΔΑΠΕΕΠ και θα αναρτώνται στον φάκελο «Παραστατικά Λογιστηρίου» στην Ενημέρωση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων στη διεύθυνση www.dapeep.gr/sindesi-paragogwn/.

Οι κάτοχοι των Σταθμών ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ δεν θα πρέπει πλέον να εκδίδουν τιμολόγια αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν εκ παραδρομής εκδοθούν τιμολόγια, αυτά θα πρέπει να ακυρωθούν. Η εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει από την εκκαθάριση της παραγωγής Απριλίου 2023.

Όπως εξήγησε εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών στην «ΥΧ», η αλλαγή αυτή δεν φέρνει κάτι το ιδιαίτερο, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των αγροτών είχε μπει ήδη στην αυτοτιμολόγηση από το 2019. Συνεπώς, μόνοι κάποιοι λίγοι που δεν το είχαν πράξει μέχρι σήμερα πλέον θα ενταχθούν και αυτοί αυτομάτως στο εν λόγω σύστημα.