Αγροτικά φωτοβολταϊκά: Μπήκε το «κατοστάρι» για εικονικό συμψηφισμό στο Ν/Σ για τις ΑΠΕ

Με μια θετική αλλαγή για τους αγρότες, την οποία είχε προαναγγείλει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ψηφίστηκε (20/03/23) το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ στη Βουλή.

Αναλυτικότερα, στο άρθρο 64, με θέμα «Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκαταναλωτές – Αντικατάσταση άρθρου 14Α ν. 3468/2006», αναφέρεται ότι: «Επιτρέπεται για αυτοκαταναλωτές και για αυτοκαταναλωτές που ενεργούν από κοινού που είναι φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και συστημάτων αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας, για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με ενεργειακό συμψηφισμό.

✱ Ειδικά, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και συστημάτων αποθήκευσης προς κάλυψη ιδίων αναγκών, με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού για […]: β) εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α΄ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 και αγροτικών χρήσεων γ) Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας, Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών και Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α’ 9) για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών των μελών που είναι αποκλειστικά οικιακοί καταναλωτές, αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 […].

✱ Για σταθμούς που εγκαθίστανται από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 και αγροτικών χρήσεων, για την εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, η μέγιστη ισχύς του σταθμού δεν μπορεί να ξεπερνά τα εκατό (100) κιλοβάτ (kW) ανά παροχή κατανάλωσης». Η πρόβλεψη περί εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (γνωστός και ως virtual net-metering) συντελεί στην αξιοποίηση ενός έργου, ακόμα και σε περιοχή δικαιούχου όπου δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εξέλιξη αυτή υπήρξε συστηματική δράση και προσπάθεια από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΦ), ο οποίος τοποθετήθηκε μέσω του προέδρου του Κώστα Σπανούλη στη συζήτηση των φορέων στη Βουλή, διεκδικώντας έργα 100 kW και για τους αγρότες.