Η κρίση συμπαρασύρει και την αγορά αγροτικών μηχανημάτων (infographic)

Η κρίση συμπαρασύρει και την αγορά αγροτικών μηχανημάτων (infographic)

Ο διεθνής δείκτης επιχειρηματικού κλίματος στην αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού συνεχίζει να επιδεινώνεται και πλέον έχει μειωθεί στα χαμηλά επίπεδα του Οκτωβρίου του 2014 (βλ. σχετικό Διάγραμμα). Παρά τα διαφαινόμενα σημάδια εξομάλυνσης της πτώσης του γενικού δείκτη, είναι σαφές ότι καμία ουσιαστική ανάκαμψη δεν αναμένεται τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο.

Η σημερινή συγκυρία κρίνεται ως πολύ πιο επιβαρυμένη σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2014. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, το γενικό επιχειρηματικό κλίμα στις εταιρείες μηχανημάτων και εξοπλισμού εμφανίζεται αρνητικό, ενώ οι προοπτικές των βασικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης δυσοίωνες. Ιδιαίτερα αρνητικές καταγράφονται και οι προσδοκίες για τα εισοδήματα των παραγωγών αυτών των προϊόντων.

Στην περίπτωση των ΗΠΑ, το κλίμα προσδοκιών στις επιχειρήσεις είναι ακόμη πιο αρνητικό, ενώ αρνητικές καταγράφονται και οι προσδοκίες των αγροτών.

Διεθνές επιχειρηματικό κλίμα αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν οι ιαπωνικές, οι ρωσικές και, εν μέρει, οι τουρκικές επιχειρήσεις. Η αναμενόμενη ανακοίνωση κρατικών μέτρων στήριξης της ζήτησης μηχανημάτων και εξοπλισμού δημιουργεί αισιοδοξία στην αγορά. Επιπλέον, στη Ρωσία, καταγράφονται ως θετικές οι προσδοκίες των αγροτών για την προοπτική του αγροτικού τομέα συνολικά.

Να τονιστεί ότι ο εν λόγω δείκτης του επιχειρηματικού βαρόμετρου Agrievolution θεωρείται ιδιαίτερα έγκυρος και δημοσιοποιείται κάθε έξι μήνες. Οι τάσεις, που καταγράφει, λειτουργούν υποστηρικτικά των τάσεων της ευρύτερης παγκόσμιας αγροδιατροφικής συγκυρίας.

Ιδιαίτερα αρνητικά είναι, επίσης, τα στοιχεία του Μαΐου για την αγορά μηχανημάτων της ΕΕ. Όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος CEMA, τα επίπεδα παραγγελιών είναι τα χαμηλότερα στην ιστορία. Μάλιστα, ιδιαίτερα επιβαρυντικά είναι τα στοιχεία για τους ελκυστήρες, τις αλωνιστικές και τον εξοπλισμό κτηνοτροφίας. Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι οι μισές περίπου επιχειρήσεις δηλώνουν ότι θα μειώσουν την απασχόληση έκτακτου προσωπικού, ενώ μία στις πέντε δηλώνουν ότι θα απολύσουν άμεσα μόνιμο προσωπικό.