Αγροτικό ρεύμα: Αντίστροφη μέτρηση για την υπαγωγή σε μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ για το 2022

Δυνατότητα για ακόμα λίγες ημέρες έχουν οι αγρότες, κάτοχοι παροχής αγροτικού τιμολογίου, να ενταχθούν στο καθεστώς μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2022. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε στις αρχές του μήνα ο αρμόδιος φορέας, ΔΑΠΕΕΠ, από τις 5/7/2023 και για έναν μήνα καθίσταται εκ νέου ελεύθερη η πρόσβαση μέσω διαδικτύου των δυνητικών δικαιούχων αγροτικής χρήσης, μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος για την υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στην κατηγορία Β.4 για το έτος 2022.

Στις διευκρινίσεις που δίνονται αναφέρονται τα εξής:

«Οι καταναλωτές της κατηγορίας Β.4 (παροχές αγροτικής χρήσης) θα υποβάλλουν αιτήσεις για μειωμένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2022 στο Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης, το οποίο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://meiwmenes-xrewseis-agrotwn.dapeep.gr/.

Η πρόσβαση των δυνητικών δικαιούχων στα συστήματα του ΔΑΠΕΕΠ γίνεται με χρήση των κωδικών του ΤaxisNet. Για τις αγροτικές παροχές, η διαδικασία υποβολής είναι απλή και γρήγορη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας από τους αγρότες που είναι χρήστες των παροχών.

Για την υποβολή αίτησης μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ για παροχή αγροτικής χρήσης απαιτείται μόνο ο ΑΦΜ, το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) και ο Αριθμός Παροχής του δικαιούχου». Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι που υπέβαλαν αιτήσεις για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ κατά τις προηγούμενες περιόδους θα μπορούν να συμπεριλάβουν και νέες παροχές στην ήδη υποβληθείσα αίτησή τους, εφόσον το επιθυμούν.

Οι νέοι δυνητικοί δικαιούχοι, που θα εισέλθουν για πρώτη φορά στην πλατφόρμα του μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ, θα πρέπει να δημιουργήσουν μερίδα με βάση τον ΑΦΜ τους.