Αγροτικό Σύμφωνο, η νέα πρωτοβουλία της Κομισιόν για την ύπαιθρο

Σε μία νέα πρωτοβουλία προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκαινιάζοντας το λεγόμενο «Αγροτικό Σύμφωνο», όπου αποτυπώνεται ουσιαστικά το μακροπρόθεσμο όραμά της για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, όπως παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021.

Το νέο σύμφωνο αποσκοπεί στην κινητοποίηση των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων για δράση, με γνώμονα τις ανάγκες των αγροτικών περιοχών. Θα παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για τη συμμετοχή και τη συνεργασία τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η Κομισιόν καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε αυτήν τη συζήτηση και δεσμεύεται να διευκολύνει το πλαίσιο με εταίρους και δίκτυα, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην κοινότητα του Αγροτικού Συμφώνου μέσω της ειδικής on-line φόρμας (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RuralPact#page0).

Σημειώνεται ότι έως τον Ιούνιο του 2022, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενταχθούν στην κοινότητα του Αγροτικού Συμφώνου και να μοιραστούν σκέψεις και ιδέες σχετικά με την εφαρμογή και την ανάπτυξή του.

Τον Ιούνιο του 2022, μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου θα προσφέρει την ευκαιρία να συγκεντρωθούν όλες οι θέσεις και να καθοριστούν οι προσεχείς ενέργειες.