Αγροτικοί σύμβουλοι: Ολοκληρώθηκε η επιμόρφωση, έρχεται η εγγραφή στο Μητρώο

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 25 Μαΐου το πρόγραμμα επιμόρφωσης των υποψήφιων γεωργικών συμβούλων, καθώς έχει πραγματοποιηθεί η ανάρτηση όλων των θεματικών πεδίων πιστοποίησης και των τεστ αξιολόγησης. Σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», το πρόγραμμα εξελίχθηκε εξαιρετικά, με πολύ μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευομένων (περίπου 87% ανά θεματικό πεδίο).

Επίσης, μέχρι τις 25 Μαΐου, είχαν τη δυνατότητα υποβολής των τεστ αξιολόγησης όσοι εκπαιδευόμενοι δεν κατέστη εφικτό να τα υποβάλουν εντός των συγκεκριμένων ημερομηνιών που προβλέπονταν στο χρονοδιάγραμμα διάθεσης των θεματικών ενοτήτων. Σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», η διαδικασία δεν αφορούσε περιπτώσεις εκπαιδευομένων που θέλουν να διορθώσουν τον βαθμό τους ή δεν είχαν επιτυχία και στο τεστ επαναξιολόγησης και δεν υπήρχε δυνατότητα επανεξέτασης σε όσους θα συμμετάσχουν στη διαδικασία και απέτυχαν.

Τέλος, με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα αποσταλούν οι βεβαιώσεις παρακολούθησης στους εκπαιδευόμενους και, στη συνέχεια, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού θα εγγραφούν στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων.