Οι αγροτικοί σύμβουλοι πρέπει να μετατραπούν σε διαμεσολαβητές καινοτομίας

Ενα διαχρονικό πρόβλημα και παράλληλα μία πρόκληση του αγροτικού τομέα, είναι να καταφέρει να αφομοιώσει τη συνεχή έρευνα και γνώση που γεννιέται σε επίπεδο πανεπιστημίων και ερευνητικών προγραμμάτων. Να περάσει, δηλαδή, η έρευνα στο χωράφι και να γίνει πράξη που θα ωφελήσει τους παραγωγούς.

Σύμφωνα με την EIP-AGRI, η διαμεσολάβηση καινοτομίας σε όλο αυτό διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ανακάλυψη ιδεών και βοηθά στην ανάπτυξη συγκεκριμένων σχεδίων και έργων. Επομένως, οι διαμεσολαβητές καινοτομίας είναι αυτοί που μπορούν να ανακαλύψουν καινοτόμες ιδέες, στηριζόμενοι στις ανάγκες των παραγωγών, να φέρουν σε επαφή δυνητικούς εταίρους και να συνδέσουν τους φορείς καινοτομίας με τον αγρότη.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία συστημάτων γνώσης και καινοτομίας (AKIS), διαμεσολαβητές καινοτομίας μπορούν να γίνουν ικανοποιητικά οι γεωργικοί σύμβουλοι, καθώς είναι εκείνοι που γνωρίζουν τα προβλήματα των παραγωγών που απαιτούν επιστημονική λύση, ενώ βρίσκονται κοντά και στους ερευνητικούς φορείς.

Οι περισσότεροι σύμβουλοι, σύμφωνα με την έκθεση, πρέπει να αποκτήσουν εμπειρία και εξειδίκευση στη διαμεσολάβηση καινοτομίας, να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και σχέδια. Με αυτόν τον τρόπο θα μάθουν να υποστηρίζουν αυτού του είδους τις συμβουλές, μεταφέροντας στον αγρότη τις εξελίξεις σε επίπεδο καλλιέργειας, αλλά και τεχνολογίας.

Οι αγροτικοί σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα παραπάνω, καθώς διαθέτουν ευρεία δίκτυα και είναι σε θέση να φέρουν κοντά τους σωστούς ανθρώπους. Λόγω της επαφής τους με τους αγρότες, μπορούν να συλλάβουν καινοτόμες ιδέες από την πρακτική εφαρμογή και να υποδείξουν τους τομείς στους οποίους υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη ή ενδιαφέρον.

Οι διαμεσολαβητές καινοτομίας, σύμφωνα με την έκθεση, θα πρέπει:

 Να είναι σε θέση να ακούσουν και να καταλάβουν ακριβώς το πρόβλημα/την ευκαιρία και το περιεχόμενό τους.

Να είναι σε θέση να αναλύσουν το πρόβλημα/την ευκαιρία και πώς μπορεί να προσεγγιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (κόστος, παράγοντες, πηγή χρηματοδότησης κ.λπ.).

Να έχουν ένα καλό δίκτυο για να βρουν ανθρώπους και πληροφορίες.

Να έχουν διαμεσολαβητικές ικανότητες για να επιδιώξουν συμβιβασμούς όπου χρειάζεται.

Να είναι προσανατολισμένοι στην ολοκλήρωση των σχεδίων και στον καταμερισμό των εργασιών.