Αιτήσεις για ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα μέσω του πληροφοριακού συστήματος i-AGRO

Πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα που στοχεύει στην αναβάθμιση της λειτουργίας του μηχανισμού ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.
09/07/2024
3' διάβασμα
aitiseis-gia-pop-pge-proionta-meso-tou-pliroforiakou-systimatos-i-agro-56023

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) ανταποκρινόμενος στις ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού, απλούστευσης διαδικασιών και εξοικονόμησης χρόνου και πόρων, εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα «i-AGRO» για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Το «i-AGRO» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση της λειτουργίας του μηχανισμού ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ, ενισχύοντας τη διαφάνεια όλων των διαδικασιών και διευκολύνοντας την απλή και αποτελεσματική καταχώρηση και διαχείριση δεδομένων, προς κέρδος χρόνου, πόρων και όφελος τόσο των επαγγελματιών, όσο και του ιδίου του Οργανισμού και του προσωπικού του. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης ΠΟΠ/ΠΓΕ (σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 261611/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που αναλυτικά περιγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «i- AGRO» ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο ακόλουθο link:

https://iagro.gr/MIS/repository/manual/iAgro_pop_applications.mp4

 

Ένα ψηφιακό «εργαλείο»

Το i-AGRO είναι ένα νέο πληροφοριακό σύστημα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση (πρότυπα AGRO 2), το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση της λειτουργίας του μηχανισμού ελέγχου και πιστοποίησης, ενισχύοντας τη διαφάνεια όλων των διαδικασιών και διευκολύνοντας την απλή και αποτελεσματική καταχώρηση και διαχείριση δεδομένων.

Αυτό το πληροφοριακό σύστημα ως ψηφιακό «εργαλείο» επιτρέπει την ηλεκτρονική παρακολούθηση δεδομένων εφαρμογής και πιστοποίησης που τηρούνται από κάθε πιστοποιημένη γεωργική εκμετάλλευση/επιχείρηση. Επιπλέον περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση, τη δειγματοληψία και τα ευρήματα από τους εγκεκριμένους Οργανισμούς Πιστοποίησης και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, παρέχοντας τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών και άλλων στοιχείων βάσει αναζήτησης με συγκεκριμένα κριτήρια.

 

Δυνατότητες i-AGRO και Mobile App
Μέσω του πληροφοριακού συστήματος έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιούνται κοινές εκθέσεις επιθεωρήσεων, λίστες ελέγχου, πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τις διαδικασίες πιστοποίησης και εποπτείας και διασφαλίζοντας την ισότιμη εφαρμογή των διαδικασιών από όλους τους εμπλεκόμενους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το i-AGRO υποστηρίζεται παράλληλα από τη λειτουργία μιας νέας καινοτόμου ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (smartphone), με την οποία επιτυγχάνεται η καταγραφή του πραγματικού χρόνου και τόπου (αγροτεμάχιο, εγκατάσταση) διεξαγωγής όλων των επιθεωρήσεων κάθε Φορέα Πιστοποίησης. Με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται, είναι δυνατή η παρουσίαση αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας GIS ή άλλες τεχνολογίες, με τρόπο που εξασφαλίζει και ενισχύει την αξιοπιστία του μηχανισμού ελέγχου και πιστοποίησης.

ΓΡΑΦΕΙ: