Με αιτήσεις ρεκόρ έκλεισε στις 18/3 το πρόγραμμα της αγροτικής οδοποιίας

Στα 100 εκατ. ευρώ η αιτούμενη δημόσια δαπάνη

Με διπλάσια την αιτούμενη δημόσια δαπάνη σε σχέση με τον προϋπολογισμό κλείνει σήμερα Παρασκευή 18 Μαρτίου η πρόσκληση στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», η αιτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ και αφορά αιτήσεις για την ένταξη 190 περίπου έργων σε όλη την Ελλάδα, ενώ ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης που έχει εγκριθεί είναι στα 43 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόκληση απευθύνεται σε δήμους και αφορά την ένταξη έργων για την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή την τσιμεντόστρωση. Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών ή κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.ά.).