Ακυρώθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ματαιώθηκε με απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Συντήρηση και Υποστήριξη Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν αναπτυχθεί από το 2006 έως το 2020 καθώς και Ανάπτυξη και Υποστήριξη Λειτουργίας νέων Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021 & Συντήρηση και Υποστήριξη Λειτουργίας της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής των υπηρεσιών του Internet Data Center (I.D.C.), της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής της παροχής υπηρεσιών Disaster Recovery Site (D.R.S.) και Business Continuity Plan (B.C.P.) και Παροχή απαραίτητης πληροφορικής υποδομής για την υποβολή των Δηλώσεων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2021».

Η απόφαση ματαίωσης ελήφθη με βάση το πρακτικό εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού «λόγω των χρονικών καθυστερήσεων που έχουν λάβει χώρα ως αυτή την στιγμή, σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο υπολειπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας σε σχέση με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του διαγωνισμού».

Η απόφαση έχει δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και όπως όλα δείχνουν ανοίγει τον δρόμο για την προκήρυξη νέου ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού.