Αλλαγές στα κριτήρια και στους κανόνες για την κατανομή βοσκοτόπων φέρνει νέα ΚΥΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ κοινή υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ και του ΥΠΑΑΤ και η οποία φέρνει αλλαγές στα κριτήρια κατανομής των βοσκοτόπων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ: στους κτηνοτρόφους που κατέχουν ή μισθώνουν βοσκήσιμες γαίες κατανέμονται επιλέξιμες εκτάσεις μόνο για το μέρος που υπολείπεται για την πλήρη
ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης περιφέρειας βοσκότοπου (ΠΕ1).

Οι ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώθηκαν κατά το χρόνο απόκτησης των δικαιωμάτων βοσκότοπου εξαιρούνται από την κατ’ έτος απαίτηση κατανομής της παρούσας. Η ανωτέρω εξαίρεση από την κατ’ έτος απαίτηση κατανομής δεν εφαρμόζεται για τις ιδιωτικές εκτάσεις που είχαν δηλωθεί από κτηνοτρόφους, που από το έτος ενίσχυσης 2021 και εφεξής,

(α) διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα ή 15 βοοειδή κατά περίπτωση

και

(β) λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση ή τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 €».

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την ΚΥΑ