Αλλαγές στην οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050

Ως μέρος της δέσμευσής της να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 και, τελικά, να είναι κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, η ΕΕ ενέκρινε πρόσφατα αλλαγές στην Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες θέτουν ως στόχο τουλάχιστον το 42,5% (και ιδανικά το 45%) της ενέργειας που χρησιμοποιείται στην ΕΕ να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2030. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (2022), το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ήταν στο 23%.

Παράλληλα με την αιολική ενέργεια, οι διαφορετικές ηλιακές τεχνολογίες θα συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη αυτών των στόχων. Οι τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ενέργεια, είτε ως ηλεκτρική (φωτοβολταϊκά) είτε με τη μορφή ηλιακής θερμότητας, με την ηλιακή ενέργεια να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας στην ΕΕ.

Μάλιστα, το κόστος της μειώθηκε κατά 82% μεταξύ 2010-2020, καθιστώντας την την πιο ανταγωνιστική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλά μέρη της ΕΕ, με την Ισπανία να είναι μία από τις κορυφαίες χώρες σε αυτή την επέκταση.

Ενεργειακός Άτλας

Όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας στην Ευρώπη που σχετίζεται με τα καύσιμα, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) παρουσίασε έναν Ενεργειακό Άτλαντα στον οποίο καταγράφονται όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την ενέργεια.

Ο Ενεργειακός Άτλας της ΕΕ μπορεί, σύμφωνα με το JRC, να αποτελέσει εργαλείο για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και υποδομών που εργάζονται για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς είναι σε θέση να παρέχει τη γνώση του πώς χρησιμοποιούνται τα καύσιμα και πού, αλλά και πώς μπορεί να εξελιχθεί η τάση της χρήσης της ενέργειας στο μέλλον.

Χρήση της ενέργειας στην ΕΕ

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα ετήσια στοιχεία σχετικά με την ενέργεια είναι από το 2021, καθώς δημοσιεύονται ετήσιες στατιστικές εκθέσεις ενέργειας δύο χρόνια μετά την περίοδο αναφοράς.

Ωστόσο, η κατανάλωση ενέργειας εξακολουθούσε να επηρεάζεται από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού, επομένως χρησιμοποιούνται δεδομένα για το 2019, σύμφωνα με το JRC. Με βάση τα δεδομένα, το φυσικό αέριο καταναλώνεται κυρίως από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, βιομηχανία και νοικοκυριά, με υψηλές συγκεντρώσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Παράδειγμα αποτελεί η μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης, η οποία αντιπροσώπευε περίπου το 12% της συνολικής κατανάλωσης της Ισπανίας.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι, επίσης, σημαντική στις αστικές περιοχές. Οι χάρτες δείχνουν, ακόμα, πως το πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου καταναλώνονται από τα διυλιστήρια σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, όπως είναι για παράδειγμα οι περιοχές κοντά στο Ρότερνταμ και την Αμβέρσα, κατά μήκος του δικτύου μεταφορών, όπως το οδικό δίκτυο στη βόρεια Ιταλία ή σε βιομηχανικές και αστικές περιοχές.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει τον Ενεργειακό Άτλαντα, αλλά και περισσότερες πληροφορίες για την ενεργειακή κατάσταση και τη χρήση στην Ευρώπη στην ιστοσελίδα του Κοινού Κέντρου Ερευνών, joint-research-centre.ec.europa.eu.