Αλλάζει το ποσοστό δειγματοληπτικού ελέγχου των δηλωμένων κυψελών / παραφυάδων των δικαιούχων μελισσοκόμων στα Βιολογικά

Σε τροποποίηση της εγκυκλίου «Εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου Μέτρου 11 : Βιολογικές Καλλιέργειες» προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά το ποσοστό του δειγματοληπτικού ελέγχου για την διαπίστωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δηλωμένων κυψελών/παραφυάδων κατά την επιτόπια επίσκεψη.

Με βάση την τροποποίηση ισχύει πλέον:

  • Αν ο γεωργός δηλώνει μέχρι 100 κυψέλες/παραφυάδες τότε ο έλεγχος γίνεται σε ποσοστό 20%.
  • Αν ο γεωργός δηλώνει από 101 κυψέλες/παραφυάδες μέχρι και 300 κυψέλες/παραφυάδες τότε ο έλεγχος γίνεται σε ποσοστό 10%.
  • Αν ο γεωργός δηλώνει πάνω από 300 κυψέλες/παραφυάδες τότε ο έλεγχος γίνεται σε ποσοστό 5%.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ευρήματα, ο έλεγχος επεκτείνεται στο σύνολο των κυψελών/παραφυάδων του γεωργού, δεν γίνεται ούτε αναγωγή ούτε παρέκταση».

Δείτε εδώ την τροποποιητική