Αμερικανική Γεωργική Σχολή: Εκδήλωση για την ενδυνάμωση επιχειρηματιών στον αγροτικό τομέα μέσω της ψηφιοποίησης

Το θέμα της ενδυνάμωσης των νέων επιχειρηματιών στον αγροδιατροφικό τομέα με τη βοήθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού βρέθηκε στο επίκεντρο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Perrotis College, στο πλαίσιο του έργου IDEAS, που υλοποιεί το HUB της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Στην τοποθέτησή του, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας Γιουτίκας, τόνισε ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροδιατροφικού τομέα βρίσκεται στην “καρδιά” της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», υπογραμμίζοντας ότι σχεδιάζεται ένα «ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου».