Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή: Υποτροφία για το Επαγγελματικό Λύκειο σε μαθητές από τη Φθιώτιδα ή τις Κυκλάδες

Τη δυνατότητα να σπουδάσει με υποτροφία στο Επαγγελματικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής έχει μαθητής/μαθήτρια με καταγωγή από τη Φθιώτιδα ή τις Κυκλάδες. Το ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών και με τη χρηματοδότηση της Hellafarm, προκηρύσσει μία πλήρη υποτροφία διδάκτρων, διαμονής και σίτισης και για τα τρία έτη σπουδών.

Αφορά αποφοίτους Γυμνασίου με καλή επίδοση στη σχολική βαθμολογία και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 και οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε συνέντευξη με τα μέλη της Επιτροπής Υποτροφιών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Κύριος στόχος της συνέντευξης είναι να δοθεί η δυνατότητα στην επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω στοιχεία της προσωπικότητας, των προοπτικών και της καταλληλότητας των υποψηφίων.

Το Επαγγελματικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής συνδυάζει την παροχή γενικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και ταυτόχρονα προσφέρει επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Γεωπονίας, των Τροφίμων και του Περιβάλλοντος.