Αμοιβή για τους γεωτεχνικούς του δημοσίου για τα Σχέδια Βελτίωσης

Με επιτυχία στέφθηκε η προσπάθεια επίτευξης των στόχων του ΠΑΑ 2014-2020 στο Πλαισίου Επίδοσης της Ε.Ε. από τη χώρα μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ: Περιφερειακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιων Σωματείων Ομοσπονδίας

«Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους ότι κατόπιν συνεργασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αλλά και με την σύμφωνη γνώμη του Γ.Γ. Χ. Κασίμη, εκδόθηκε απόφαση σχετικά με την τροποποίηση του προγράμματος τεχνικής βοήθειας προς τις ΔΑΟ των Περιφερειών στα πλαίσια του ΠΑΑ. Πιστώσεις έχουν αρχίσει ήδη να μεταβιβάζονται προς ΔΑΟ Περιφερειών και το επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί προς το σύνολο των Περιφερειών. Με την απόφαση αυτή ικανοποιείται το αίτημα της ΠΟΓΕΔΥ και της ΠΕΓΔΥ (μέσα στο καλοκαίρι έχουν γίνει έγγραφες παρεμβάσεις) για πρόβλεψη ως επιλέξιμης δαπάνης, ποσού για την αμοιβή των Συναδέλφων που θα ασχοληθούν με την αξιολόγηση των σχεδίων βελτίωσης και όχι μόνο.

Με την απόφαση αυτή (αρ. πρωτ. 2610/29-8-2018, σημείο Β5 Παραρτήματος) κατοχυρώνεται:

  1. Ο δημόσιος χαρακτήρας της αξιολόγησης των προτάσεων και η μέγιστη δυνατή διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος
  2. Αναγνωρίζεται η πέραν του ωραρίου εργασία των Συναδέλφων που καλούνται να αξιολογήσουν έναν αριθμό 20.000 σχεδίων βελτίωσης
  3. Αποφεύγεται η σπατάλη χρημάτων, τα οποία μπορούν να οδηγηθούν πλέον προς άλλες δράσεις υποστήριξης των προγραμμάτων του ΠΑΑ

Η ΠΟΓΕΔΥ καλεί τα Περιφερειακά Συμβούλια των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, να προχωρήσουν σε άμεση όχληση των κατά τόπους Περιφερειαρχών για την κατάρτιση, άμεσα, Μητρώου Αξιολογητών κρατικών ενισχύσεων. Στο μητρώο αυτό, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των σχεδίων βελτίωσης μπορεί να συμμετέχουν αποκλειστικά Γεωπόνοι και Τεχνολόγοι Γεωπονίας των ΔΑΟΚ καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ.. Η εισήγηση των αξιολογητών θα γίνει από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ. Οποιαδήποτε προσπάθεια Περιφερειάρχη να μην εφαρμόσει τον δημόσιο χαρακτήρα των αξιολογήσεων αποκλειστικά από Γεωπόνους και Τεχνολόγους του Δημοσίου θα πρέπει να μας γνωστοποιείται για να υπάρχει η ανάλογη πολιτική και νομική αντίδραση.

Στο προσεχές χρονικό διάστημα το Υπουργείο θα εκδώσει απόφαση με το ποσό της αμοιβής ανά φάκελο. Η Ομοσπονδία και η ΠΕΓΔΥ παρακολουθούν στενά την διαδικασία ώστε να διασφαλιστεί το σύνολο των Συναδέλφων.

Παρά το γεγονός ότι οι ΔΑΟΚ γίνονται αποδέκτες αρμοδιοτήτων, χωρίς να υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός Συναδέλφων, είμαστε σίγουροι ότι η όλη διαδικασία της αξιολόγησης θα κυλήσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο των Γεωτεχνικών στελεχών του Δημοσίου.

Για την περαιτέρω εφαρμογή της αμοιβής της αξιολόγησης θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Καλούμε τους Συναδέλφους να στηρίξουν την προσπάθεια της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων.»