Αμπέλι: Ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες για ωίδιο και τζιτζικάκια

Ωίδιο στο αµπέλι

Την αναπαραγωγή του μύκητα του ωιδίου με διαδοχικούς και σύντομους βιολογικούς κύκλους ευνοεί η αύξηση της υγρασίας τις τελευταίες ημέρες σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Με βάση τις οδηγίες, το Περιφερειακό Κέντρο προτείνει να συνεχιστεί η προστασία. Υπενθυμίζεται ότι τα βλαστικά στάδια ανάπτυξης νεαρών ραγών παραμένουν πολύ ευαίσθητα. Στα αμπέλια που βρίσκονται στην έναρξη ανάπτυξης ραγών συστήνεται να προτιμηθεί το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης, το απύρι (πέρα από την καλή προληπτική και θεραπευτική δράση εναντίον του ωιδίου, σύμφωνα με δημοσιευμένη μελέτη μειώνει και τη δραστηριότητα της ευδεμίδας).

Χρειάζεται προσοχή, καθώς η εφαρμογή του θειαφιού πρέπει να αποφεύγεται σε ώρες που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, καθώς μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε θερμοκρασίες πάνω από 30οC.

Τζιτζικάκια

Υπάρχουν αμπέλια, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, στα οποία έχουν εμφανιστεί οι ατελείς μορφές (άπτερες νύμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου).

Σύμφωνα με τις οδηγίες, χρειάζεται να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι. Να ελέγχονται, δηλαδή 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά τους (1-2 φύλλα ανά πρέμνο), από το μέσο του βλαστού έως δύο φύλλα πριν από την κορυφή του. Το όριο επέμβασης μετά από έλεγχο είναι 50-100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα. Όπου απαιτηθεί αντιμετώπιση, μπορεί να συνδυαστεί με αυτή για την ευδεμίδα.

Ο ψεκασμός για τα τζιτζικάκια στοχεύει στη βλάστηση. Το Περιφερειακό Κέντρο συστήνει να γίνεται αντιμετώπιση χωρίς ελέγχους για το όριο επέμβασης. Τα τζιτζικάκια αναπτύσσουν εύκολα ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα για αυτό και η χρήση τους πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία.