Αμπέλι: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία χορήγησης αδειών φύτευσης για το 2023 – Πως κατανέμονται

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, η διαδικασία χορήγησης αδειών νέων φυτεύσεων για το έτος 2023.

Σύμφωνα με το υπουργείο για την ομάδα περιφερειών: Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Ήπειρος καθώς και για την ομάδα περιφερειών: Αττικής, Στ. Ελλάδας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων σε όλους τους επιλέξιμους παραγωγούς και για όλη την αποδεκτή έκταση, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη χορηγούμενη έκταση 1% .

 • Για την περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους
  επιλέξιμους παραγωγούς, των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία 5,5 και για όλη την αποδεκτή τους έκταση.
 • Για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους
  επιλέξιμους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία 5,5 για όλη την αποδεκτή τους έκταση. Για τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 4,5 χορηγείται άδεια που αντιστοιχεί σε ποσοστό 35% της αποδεκτής τους έκτασης.
 • Για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους
  επιλέξιμους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία 7 και 6,5 και για όλη την αποδεκτή τους έκταση.
 • Για την περιφέρεια Θεσσαλίας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους
  παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία από 5,5 έως 4,5 για όλη την αποδεκτή τους έκταση. Για τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 4,45 χορηγείται άδεια που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% της αποδεκτής τους έκτασης
 • Για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους
  επιλέξιμους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία 7 έως και 2,75 για όλη την αποδεκτή τους έκταση. Για τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 2,5 χορηγείται άδεια που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% της αποδεκτής τους έκτασης.
 • Για την περιφέρεια Πελοποννήσου χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους επιλέξιμους
  παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία 6 για όλη την αποδεκτή τους έκταση. Για τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 5 χορηγείται άδεια που αντιστοιχεί σε ποσοστό 28% της αποδεκτής τους έκτασης.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ