Αυτό το άρθρο είναι 8 μηνών

Αμπελοοινικά: Έως τις 20 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων – αναλυτικά τα μέτρα των προγραμμάτων

16/11/2023
5' διάβασμα
abelooinika-eos-tis-20-noemvriou-i-ypovoli-aitiseon-analytika-ta-metra-ton-programmaton-306721

Λίγες ημέρες έχουν στη διάθεσή τους όσοι αμπελοκαλλιεργητές και επιχειρήσεις οίνου επιθυμούν να συμμετάσχουν φέτος σε προγράμματα του Στρατηγικού Σχεδίου που αφορούν τον αμπελοοινικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, έως και τις 20 Νοεμβρίου 2023 θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων των αμπελοκαλλιεργητών για ένταξη στην Παρέμβαση «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων», ενώ έως τις 24 Νοεμβρίου 2023 έχει οριστεί η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του αμπελοοινικού τομέα».

Μετατροπή αμπελώνων

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή της Παρέμβασης Π2 58.1 «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, για την περίοδο 2023-2024, δικαιούχοι της στήριξης είναι αποκλειστικά αμπελοκαλλιεργητές που κατέχουν αμπελώνες ή άδειες αναφύτευσης ή μετεγκατάστασης.

gaia-sense

Η παρέμβαση καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

✱ Την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού.

 Τη μετεγκατάσταση των αμπελώνων.

✱ Τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με τον στόχο της παρέμβασης.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α) Εκρίζωση-μετεγκατάσταση, που επιμερίζεται σε: i. εκρίζωση, ii. προετοιμασία εδάφους, iii. αναφύτευση-μετεγκατάσταση.

β) Φύτευση αμπελώνων, που περιλαμβάνει: i. προετοιμασία εδάφους, ii. φύτευση [βάσει άδειας αναφύτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013].

γ) Επανεμβολιασμός, για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων.

δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων, που αναλύονται σε: i. υποστύλωση, ii. κατασκευή αναβαθμίδων.

Eνισχύσεις

Οι οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή των αμπελώνων καθορίζονται κατ’ αποκοπή ανά μέτρο, σε ευρώ/στρέμμα, σύμφωνα με τους πίνακες που παρατίθενται. Για ένταξη στην παρέμβαση, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν έως και την 20ή Νοεμβρίου 2023, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και αναλυτικό πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων.

Επενδύσεις

Επιπλέον, με Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παρεμβάσεων Π2-58.2 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας» και Π2-58.6 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου.

Η Παρέμβαση Π2-58.2 αφορά επενδύσεις σχετικά με τεχνολογίες αιχμής, τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και το μάρκετινγκ των οινικών προϊόντων. Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες δράσεις:

 Παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωση προϊόντος.

 Ποιοτικός έλεγχος.

✱ Εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων.

 Επενδύσεις που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει.

Στην Παρέμβαση Π2-58.6 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής», επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που συνδέονται με τη Δράση «Προστασία του περιβάλλοντος». Η εν λόγω δράση είναι υποχρεωτική, καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και αφορά επενδύσεις (αγορά/βελτίωση εξοπλισμού και υποδομών) για: α. εξοικονόμηση ενέργειας/βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, β. παραγωγή ενέργειας για ιδιοκατανάλωση από ΑΠΕ ή βιομάζα, γ. εξοικονόμηση/μείωση κατανάλωσης ύδατος, δ. αξιοποίηση υποπροϊόντων, παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας, ε. μείωση εισροών στην πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση μέσω εξειδικευμένων παρεμβάσεων κυκλικής οικονομίας.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλλουν αίτηση μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ από τη 10η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου εκάστου έτους. Εξαιρείται η αμπελοοινική περίοδος 2023-2024, κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά έως τις 24 Νοεμβρίου 2023.

Οικονομικές ενισχύσεις για τις περιφέρειες εκτός Αττικής και Νοτίου Αιγαίου
(Τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους)

Μέτρα

Ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές

Λοιπές
περιοχές

α. Εκρίζωση – αναφύτευση

1.455

1.260

i. Εκρίζωση

210

140

ii. Προετοιμασία εδάφους

245

170

iii Αναφύτευση

500

450

Απώλεια εισοδήματος

500

500

β. Φύτευση αμπελώνων

745

620

i. Προετοιμασία εδάφους

245

170

ii Φύτευση

500

450

γ. Επανεμβολιασμός

680

680

i. Εμβολιασμός

180

180

Απώλεια εισοδήματος

500

500

δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης

390

360

 

Οικονομικές ενισχύσεις για τις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου
(Τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους)

Μέτρα

Ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές

Λοιπές
περιοχές

α. Εκρίζωση – αναφύτευση

1.175

1.020

i. Εκρίζωση

160

130

ii. Προετοιμασία εδάφους

205

120

iii Αναφύτευση

310

270

Απώλεια εισοδήματος

500

500

β. Φύτευση αμπελώνων

515

390

i. Προετοιμασία εδάφους

240

120

ii Φύτευση

310

270

γ. Επανεμβολιασμός

635

610

i. Εμβολιασμός

135

110

Απώλεια εισοδήματος

500

500

δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης

260

240