Αμυγδαλιά: Ξεκίνησε η έξοδος του ευρύτομου

Μεγάλη η οικονομική ζημιά, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως

Από επιτόπιους ελέγχους και παρατηρήσεις που έγιναν σε κλωβούς με προσβεβλημένα αμύγδαλα σε διάφορες περιοχές των Ν. Καβάλας και Σερρών διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η έξοδος του ευρύτομου της αμυγδαλιάς στις περιοχές Άμπελοι, Τριανταφυλλιά και Μεσολακιά του Ν. Σερρών και αναμένεται η έξοδος στον Ν. Καβάλας τις επόμενες ημέρες.

Η έξοδος του εντόμου και η δραστηριότητά του διαρκεί 20 – 25 ημέρες ή και περισσότερο. Το ευρύτομο θεωρείται από του σπουδαιότερους εχθρούς της αμυγδαλιάς και η μη έγκαιρη αντιμετώπισή του μπορεί να επιφέρει μεγάλη οικονομική ζημιά στους αμυγδαλοπαραγωγούς, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας.

Επειδή τα εξειδικευμένα διασυστηματικά εντομοκτόνα για την αντιμετώπιση του ευρύτομου της αμυγδαλιάς στο στάδιο της νεαρής προνύμφης έχουν ανακληθεί, θα πρέπει η καταπολέμηση του εντόμου να γίνει στοχεύοντας στα ενήλικα πριν αυτά προλάβουν να ωοτοκήσουν στους καρπούς.

Συνεπώς, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, συνιστάται στους παραγωγούς να ψεκάσουν τις επόμενες ημέρες στις περιοχές του Ν. Σερρών με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπισή του. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται κατά τις θερμές ώρες της ημέρας με ηλιοφάνεια όπου παρατηρούνται μεγαλύτεροι πληθυσμοί ενήλικων ατόμων με επανάληψη κάθε 7-8 ημέρες, μέχρι το στάδιο της σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου. Δεν πρέπει να γίνεται ψεκασμός τις ημέρες με συννεφιά, γιατί δεν υπάρχει έξοδος του εντόμου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ποικιλία Τέξας, που θεωρείται ότι είναι πιο ευαίσθητη στην προσβολή του ευρύτομου της αμυγδαλιάς και μπορεί να προκαλέσει πρόωρη καρπόπτωση.