Αμύνταιο: 1η Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου aGROWchain

Αμύνταιο: 1η Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου aGROWchain
-Διαφήμιση-

Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) ως Επικεφαλής, το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) ως Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Επικοινωνίας καθώς και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ως Επιστημονικός Εταίρος, συμμετέχουν στο έργο «Εφοδιαστικές αλυσίδες από αγροτικά υπολείμματα για βιώσιμη ανάπτυξη» (Agrowaste supply chains for sustainable growth) με ακρωνύμιο aGROWchain, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg – IPA CBC “Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”.

Η πρώτη συνάντηση εργασίας (roundtable) του aGROWchain που αφορά την διαχείριση των αγροτικών υπολειμμάτων για την θέρμανση αγροτικών περιοχών έδωσε την ευκαιρία για μια αποτελεσματική και άμεση επικοινωνία μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο και των άμεσα εμπλεκομένων φορέων και παραγωγών αγροτικών αποβλήτων.

Στη συνάντηση, εκτός από τους εταίρους του έργου, συμμετείχε ο Δήμος Αμυνταίου, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. (ΑΝΚΟ ΑΕ), η ΔΕΥΑ Φλώρινας, η ΔΕΥΑ Κοζάνης, η ΔΕΤΗ Πτολεμαΐδας και μεγάλος αριθμός συλλογικών σχημάτων παραγωγών της περιοχής.

Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου αναλύθηκαν οι δυνατότητες της περιοχής για υποστήριξη μονάδων βιομάζας για πολλές χρήσεις και ιδιαίτερα για μονάδες τηλεθερμάνσεων. Η συνάντηση εργασίας (roundtable) έδωσε το βήμα για επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ φορέων και παραγωγών.

Ο κ. Φάλλας Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) στην εισήγησή του παρουσίασε παραδείγματα καλών πρακτικών άλλων χωρών και τόνισε την αναγκαιότητα και τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου, ενώ επισήμανε ότι μια τέτοια προσπάθεια απαιτεί συντονισμένες ενέργειες και ενδεχομένως και κοινά εργαλεία, όπως μια Ενεργειακή Κοινότητα.

Στη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα λειτουργίας των τηλεθερμάνσεων, καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αυτή την στιγμή τόσο για την περιοχή του Αμυνταίου, όσο και για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τόσο οι εταίροι του έργου όσο και άλλοι ενδιαφερόμενοι για το έργο, ανέλυσαν τις απόψεις τους αναφορικά με το κόστος δημιουργίας μονάδων παραγωγής ενέργειας, το κόστος παραγωγής και αγοράς αγροτικών αποβλήτων και το κόστος πώλησης ανά μονάδα.

Σημαντική ήταν η παρουσία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, καθώς σε συνεργασία με τις Τηλεθερμάνσεις της περιοχής και το Δήμο Αμυνταίου. Παρουσιάστηκαν συνοπτικά η βιωσιμότητα των εγχειρημάτων τους, η δυνατότητα παραγωγής θερμότητας και το κόστος αυτής. Τέλος, η εποικοδομητική συνάντηση συνεργασίας ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση απόψεων από Συνεταιρισμούς και αυτόνομους παραγωγούς του Αμυνταίου που ανέλυσαν τα προβλήματα και τις δυνατότητες της περιοχής για παραγωγή και άμεση χρήση αγροτικών αποβλήτων με στόχο την θέρμανση αγροτικών περιοχών.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των ενδιαφερομένων σε αγροτεμάχια της περιοχής Αμυνταίου, με στόχο τον επιτόπιο έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης και των δυνατοτήτων αύξησης των αγροτικών αποβλήτων.

Το CluBE σε συνεργασία με την ΔΕΤΕΠΑ και το ΚΑΠΕ, ως εταίροι στο έργο aGROWchain, θα μελετήσουν την ευρύτερη περιοχή και θα αναπτύξουν κατάλληλα μοντέλα εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας για τηλεθερμάνσεις.

-Διαφήμιση-