Αναγεννητική γεωργία: Εξοικονόμηση κόστους και μείωση της διάβρωσης εδάφους

Η αναγεννητική γεωργία είναι μια προσέγγιση για τη γεωργία και τη διαχείριση της γης που εστιάζει στην αποκατάσταση και την ενίσχυση της υγείας των οικοσυστημάτων, προάγοντας παράλληλα τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Ένας συνεταιρισμός στη Σλοβακία, ο Krakovany-Straze, μετά από πολλά χρόνια εντατικής γεωργίας και χημικής επεξεργασίας, αποφάσισε να περάσει στην αναγεννητική γεωργία. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Robert Dohal, «μετά από δεκάδες χρόνια συμβατικής γεωργίας, το έδαφος δεν ήταν σε καλή κατάσταση και το αγρόκτημα δούλευε με ζημία. Η υιοθέτηση των πρακτικών ήταν σταδιακή. Αρχίσαμε να μειώνουμε την άροση του εδάφους και τη χρήση μηχανημάτων στα χωράφια. Λίγα χρόνια αργότερα, προχωρήσαμε με καλλιέργειες κάλυψης και, έπειτα, μεταπηδήσαμε στην απευθείας σπορά στα υπολείμματα της προκαλλιέργειας ή της καλλιέργειας υπό κάλυψη. Ο συνεταιρισμός σταμάτησε να χρησιμοποιεί μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα και τεχνητά λιπάσματα, εφαρμόζοντας μόνο οργανικά λιπάσματα».

Η εφαρμογή αναγεννητικών γεωργικών πρακτικών είχε πολλά οφέλη για τον συνεταιρισμό. Η περιεκτικότητα σε οργανικό άνθρακα στα εδάφη έχει αυξηθεί, σε ορισμένα πεδία από 1,7% το 2013 σε 2,6% το 2021, και δεν υπήρξε διάβρωση του εδάφους τα τελευταία δώδεκα χρόνια. Μια μελέτη το 2021 έδειξε ότι η ικανότητα συγκράτησης νερού ήταν 100 λίτρα ανά m² ετησίως υψηλότερη στα εδάφη τους από ό,τι στη γύρω αγροτική γη. Το κόστος των εισροών μειώθηκε σημαντικά, ενώ οι αποδόσεις διατηρήθηκαν, ώστε να συμβαδίζουν με τον τοπικό μέσο όρο. Αυτό είχε θεμελιώδη αντίκτυπο στην οικονομική σταθερότητα, με αποτέλεσμα ο συνεταιρισμός να έχει σταθερά κέρδη τα τελευταία πέντε χρόνια.