Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Συνολικά 190 αιτήσεις εγκρίθηκαν και εντάσσονται στο Μέτρο 9 του ΠΑΑ 2014-20 μετά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών.

Η επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη των ενισχυόμενων αιτήσεων στήριξης ανέρχεται σε 38.537.232,57 ευρώ.

Δείτε εδώ την απόφαση