Νιτρορύπανση: Αναλυτικά τα εγκεκριμένα ποσά ανά δικαιούχο για το μέτρο 10

Στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δημοσιεύθηκε η απόφαση με τις οριστικές εγκρίσεις δικαιούχων νιτρορύπανσης («Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10). Στην απόφαση αυτή δημοσιεύεται επίσης ο κατάλογος  με τα εγκεκριμένα ποσά της 5ετίας για τις δεσμεύσεις κάθε αγρότη.

Στην απόφαση που υπογράφει ο γενικό γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης αναγράφεται ότι το συνολικό κονδύλι των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) φτάνει 254.627.063 ευρώ.

Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια