Νιτρορύπανση: Αναλυτικά τα εγκεκριμένα ποσά ανά δικαιούχο για το μέτρο 10

nitrika-nitroripansi
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δημοσιεύθηκε η απόφαση με τις οριστικές εγκρίσεις δικαιούχων νιτρορύπανσης («Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10). Στην απόφαση αυτή δημοσιεύεται επίσης ο κατάλογος  με τα εγκεκριμένα ποσά της 5ετίας για τις δεσμεύσεις κάθε αγρότη.

Στην απόφαση που υπογράφει ο γενικό γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης αναγράφεται ότι το συνολικό κονδύλι των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) φτάνει 254.627.063 ευρώ.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές