Σε αναμονή χιλιάδες στρέμματα ελλείψει αγροτικών υποδομών

Χιλιάδες καλλιεργήσιμα στρέμματα αναμένουν το πράσινο φως για εκμετάλλευσή τους από τους αγρότες και κατοίκους στην περιοχή της Εορδαίας στη Δυτική Μακεδονία, τα οποία μένουν ανεκμετάλλευτα λόγω έλλειψης αρδευτικών και αγροτικών υποδομών.

Το ζήτημα της άρδευσης του κάμπου των Πύργων, περιοχή στην οποία αναπτύσσεται ευρέως και με αυξητική τάση η μηλοκαλλιέργεια, ώστε η διαχείριση των υδάτινων πόρων να είναι περισσότερο οικονομική και αναπτυξιακή προς όφελος των αγροτών και της περιοχής, είναι μέγιστης σημασίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Πύργων, Δημήτρη Σαμπακίδη, υπάρχουν προτάσεις από την πλευρά της κοινότητας, αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως είναι η βελτίωση του δικτύου ύδρευσης, η αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων γεωτρήσεων, αφού το επίπεδο, όπως λέει, της λίμνης Βεγορίτιδας δεν λειτουργεί απαγορευτικά προς τον σκοπό αυτόν.

«Μπορούμε να μιλάμε για γεωτρήσεις, οι οποίες θα ενταχθούν σε ένα σύγχρονο δίκτυο άρδευσης, το οποίο θα καλύψει μελλοντικές ανάγκες καλλιεργειών που πρόκειται να επεκταθούν και να αναπτυχθούν στην περιοχή μας», επισημαίνει ο κ. Σαμπακίδης.

Απαραίτητη, όμως, είναι η διαμόρφωση της αγροτικής οδοποιίας, αλλά και ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου δικτύου άρδευσης που θα δώσει ανάσα στον εύφορο κάμπο μας

Νέοι

Κατά τον ίδιο, στην περιοχή του, που έχει από τα θετικότερα πρόσημα στη δημογραφική ανάπτυξη της Δ. Μακεδονίας, οι νέοι μένουν στον τόπο τους και θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και να επενδύσουν στον αγροτικό χώρο. Όμως, για την εκμετάλλευση του εύφορου κάμπου των Πύργων είναι απαραίτητη, εκτός των γεωτρήσεων και η διαμόρφωση της αγροτικής οδοποιίας. «Αναφερόμαστε στις γεωτρήσεις. Απαραίτητη, όμως, είναι η διαμόρφωση της αγροτικής οδοποιίας, αλλά και ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου δικτύου άρδευσης που θα δώσει ανάσα στον εύφορο κάμπο μας», κατέληξε ο κ. Σαμπακίδης.