Με ανάπτυξη 8,3% τρέχει η αγορά φυτοπροστασίας σπόρων

Η παγκόσμια αγορά φυτοπροστασίας σπόρων προβλέπεται να αναπτυχθεί από τα 6,1 δισ. δολάρια το 2022 στα 9,2 δισ. δολάρια το 2027. Για την ανωτέρω περίοδο, η πρόβλεψη της Markets and Markets είναι ότι η αγορά θα τρέξει με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 8,3%. Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού οδηγεί εύλογα στην αύξηση των αναγκών για σίτιση ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ισχυρή ζήτηση για τεχνολογίες επικάλυψης σπόρων

«Καθώς οι καινοτόμες καλλιεργητικές πρακτικές αποκτούν ολοένα και περισσότερη προβολή και γίνονται επίκεντρο της παραγωγικής ατζέντας, οι παραγωγοί στρέφονται σε πιο σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, αφήνοντας πίσω τις παραδοσιακές.

Αυτή η αλλαγή νοοτροπίας και στόχευσης προέρχεται, κατά κύριο λόγο, από την ανάγκη αύξησης των εσόδων και της κερδοφορίας των εκμεταλλεύσεων, με δεδομένη την περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η έρευνα της Markets and Markets. Οι αγρότες αυξάνουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις στη σποροπαραγωγή και στην ανάπτυξη προϊόντων, για να μεγιστοποιήσουν τα δυνητικά οφέλη».

Σύμφωνα με τη μελέτη υπάρχει μια παγκόσμια τάση όπου καλλιέργειες υψηλών κύκλων εργασιών όπως είναι τα οπωροκηπευτικά, αλλά και τα καλλωπιστικά φυτά, αξιοποιούν τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Σε τέτοιες καλλιέργειες, οι σπόροι είναι εξαιρετικά μικροί, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη φύτευσή τους σε σταθερές αποστάσεις.

Οι τεχνολογίες επικάλυψης σπόρων χρησιμοποιούνται ώστε να αυξήσουν το μέγεθος των σπόρων και βελτιστοποιούν το σχήμα τους για την καλύτερη αξιοποίηση και παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Τα τελευταία χρόνια, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη νέων συστατικών για τεχνολογίες επικάλυψης σπόρων.